Bugun...
SON DAKİKA


Rıdvan Karluk

facebook-paylas
YÖK Geç De Olsa Açıkladı
Tarih: 14-03-2021 19:58:00 Güncelleme: 14-03-2021 19:58:00


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar ile yazılan öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarına hazırladığı yönetmelikle son vererek çok önemli bir tasarrufta bulunmuştur. 
YÖK tarafından hazırlanan yönetmelikte belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında   yazılmayacaktır: “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.” YÖK'ün açıkladığı  karar  yerinedir fakat geç kalınmıştır.
Yeni YÖK olarak ilk  defa hayata geçirdikleri “YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi”nin tanıtım toplantısında Başkan Saraç,  bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduklarını ve bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapacaklarını  açıklamıştır.  Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının akademik kadro istihdamında liyakata önem vereceklerinin de üzerinde durmuştur. Prof. Saraç, yeni düzenlemeye ilişkin şu  açıklamada bulunmuştur: 
"Yaptığımız bu çalışma neticesinde, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim."
Açıklama doğrudur  ama geç  kalınmıştır.  Fakat YÖK, çok önemli bir konuda sessizliğini nedense korumaya devam etmektedir. Bir vakıf  üniversitesinde kadroya alınacak kişinin adı atamadan  4 ay önce açıklanmış, tüm itirazlara rağmen  atama yapılmıştır. Konu YÖK’e intikal ettirilmiş olmasına rağmen  adı aylar önce açıklanan adayın atanmasına sessiz kalınmıştır. Bu durumda  amiyane tabirle olacak ama sormak gerekir: “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu”. Üstelik atanan aday ile atanmayan aday arasında bilimsel bir uçurum varken.  
Atamalarda adayın yayınlarına yapılan atıf sayıları çok önemlidir. Bu fark  göremezden gelinirse, 2023 yılında Türk üniversitelerinden ilk 100’e 2 üniversitenin girmesi  bir hayal olmaya mahkumdur. 
URAP  üniversite bünyesindeki araştırmacılar tarafından yayınlanan makalelerin son beş yılda aldığı toplam atıf sayısına önem vermektedir.  URAP’ın 2019-2020 dünya sıralamasındaki ilk 1.000 üniversite 100’lük dilimlere ayrıldığında, ortaya çıkan ortalama atıf sayıları    yukarıdadır.  
Yayınlara yapılan atıflar  önemli iken aşağıdaki örneği YÖK’ün “yok sayması” kabul edilemez. Çünkü  bu  örnek yapılan bir atamadır.
 ’e göre 10 Mart 2021 tarihindeki durum aşağıdadır. 
 
Aradaki fark: 1,780-402 =  1,378.  
Aradaki farkı dikkate almazken, atamalarda liyakatten söz edebilmektedir.  Daha da önemlisi, atmayı  yapan vakıf üniversitesi YÖK ve ilgili üniversitenin mevzuatında olamayan  ilginç (aslında gülünç) 9 kriter icat ederek atamayı gerçekleştirmiştir.  Sözü edilen  kriterler şunlardır:    
“Dosyanın Daha Düzenli Olması, Taşınır Bellek,  Adayın Genç Olması, Adayın Dinamik Olması, Adayın Yaşı, Adayın Lisans Programında Ders Vermesi, Adayın Yüksek Lisans Programında Ders Vermesi, Alanında Yetkin Olmak, Profesörlük Kadrosuna Atama Kriterlerini Fazlasıyla  Taşımak.” 
Bu kriterleri YÖK  kabul ediyorsa, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında üst sıralara  yükselmesi mümkün değildir. 11. Kalkınma Planı hedefi şöyledir: “561.1. Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır.” (s.139)  THE (Times Higher Education) sıralamasında 2 yıl sonra ilk 100 üniversite arasına Türkiye’den 2 üniversitenin girmesi mümkün değildir. (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/3/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats) URAP’ın bu konudaki tespitini YÖK görmezden gelmemelidir. 
“Üniversitelerimizin Dünyadaki Durumu  Üniversitelerimizin çoğu ilk dünya sıralaması 2003’te ortaya çıktıktan sonra sıralamalarda yükselebilmek ve dünyanın en iyileri arasında yer alabilmek için planlama yapmakta, stratejiler belirlemektedir. Bazı üniversitelerimiz Türkiye sıralamasında oldukça iyi durumda göründüğü halde dünya sıralamalarında çok gerilerde kalabilmektedir. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları ile Türk üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları karşılaştırıldığında aradaki farkın sanılandan çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan Türk üniversiteleri; sadece URAP dünya sıralamasında değil akademik performansa dayalı diğer dünya sıralamalarında da son yıllarda üst sıralara çıkamamaktadır. Bazı üniversitelerimiz ise geriye düşmeye devam etmektedir.” (https://newtr.urapcenter.org/cdn/storage/PDFs/8b5oJkKg6TRe5zGqq/original/8b5oJkKg6TRe5zGqq.pdf )     
Eğer bir üniversite öğretim üyesi alımında öğretim üyelerini yayınlarına yapılan atıfları değil,  dünyada bir örneği görülmemiş kriterleri esas alarak atama yapabiliyorsa sözün bittiği yere gelinmiş demektir.   Bu,  “suya yazı yazmak”  demektir. YÖK, “…  ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” açıklamasını yapar ama  atıf kriterini yok sayarsa, yapılan  düzenlemenin bir anlamı olmaz.  Adı   aylar  öncesinde  açıklanan kişi yayınlarına yapılan atıflara göre değil, “dünya görüşü” esas alınarak atanıyor  ve  YÖK buna ses çıkarmıyorsa, yolun sonuna gelinmiş demektir.
Quacquarelli Symonds'ın dünyadaki en iyi üniversiteler sıralaması dün (9 Mart) açıklanmıştır. Türkiye'den sadece  Koç Üniversitesi ilk 500'de yer alabilmiştir. Türkiye'den hiçbir devlet üniversitesinin ilk 500’e girememesi dikkat çekerken, 465’nci sıralamada oğlum Cihan’ın da mezun olduğu Sabancı Üniversitesi 521-530’ncu sırada   yer almıştır. Bilkent 551-560, ODTÜ 601-650, Boğaziçi 651-700, İTÜ 751-800, Ankara, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri ise  801-1000 aralığındadır.  Sıralamaya giren fakat ilk binde yer alamayan üniversiteler ise Dokuz Eylül, Ege, Gazi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve  Yıldız Teknik Üniversitesi’dir. 
Adı geçen 14 üniversite de  profesör atamasında YÖK’ün itiraz etmediği fakat bu üniversitelerde  profesör atamasında kriter olarak kabul edilmeyen  “Dosyanın Daha Düzenli Olması, Taşınır Bellek,  Adayın Genç Olması, Adayın Dinamik Olması, Adayın Yaşı, Adayın Lisans Programında Ders Vermesi, Adayın Yüksek Lisans Programında Ders Vermesi, Alanında Yetkin Olmak, Profesörlük Kadrosuna Atama Kriterlerini Fazlasıyla  Taşımak”  gibi bilim dışı kriterler uygulanmamaktadır. Eğer uygulanmış olsaydı değil ilk bine, sondan ilk bine bile giremezlerdi. 
URAP’a göre Türk üniversiteleri  sıralamalarda gerilere düşmektedir.  Çünkü etki değeri yüksek dergilerdeki (Q1, Q2 ve Q3) makale sayılarının yeterince artırılamayışı ve etki değeri en düşük dergilerdeki (Q4) makale sayılarının da   azaltılamayışıdır. 
Yayınlara yapılan atıfları değil de YÖK’ün de itiraz etmediği 9 kriterler esas alınarak  atama yapan üniversite, URAP sıralamasında 166 üniversite arasında 140-150  bandında yer almıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri yayınlara yapılan atıfların düşük olmasıdır. Bu sebeple YÖK madem liyakata önem veriyorsa  sadece”… ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” derken, atmalarda   yayınlara yapılan atıfları da ön plana çıkarmak durumdadır. 

Yayınlara yapılan atıfları değil de YÖK’ün de itiraz etmediği 9 kriterler esas alınarak  atama yapan üniversite, URAP sıralamasında 166 üniversite arasında 140-150  bandında yer almıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri yayınlara yapılan atıfların düşük olmasıdır. 
Bu sebeple YÖK madem liyakata önem veriyorsa  sadece”… ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” derken, atmalarda   yayınlara yapılan atıfları da ön plana çıkarmak durumdadır. Aksi halde 2023 hedeflerine ulaşmak, Mars’a ulaşmaktan çok daha zor olacaktır.

 

 

 

                      

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kısıtlamada alkol satışının yasak olmasını doğru buluyor musunuz?


GAZETEMİZ

YAZARLAR
HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 37 25 6 6 85 38 81 +47
2 Fenerbahçe 37 23 7 7 67 37 76 +30
3 Galatasaray 37 23 8 6 70 33 75 +37
4 Trabzonspor 37 17 7 13 45 34 64 +11
5 Sivasspor 37 14 7 16 50 41 58 +9
6 Alanyaspor 38 16 13 9 55 42 57 +13
7 Hatayspor 37 16 12 9 60 51 57 +9
8 Gaziantep FK 37 14 11 12 54 46 54 +8
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 51 +4
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 51 +3
11 Konyaspor 37 11 14 12 47 47 45 0
12 Çaykur Rizespor 37 11 14 12 48 59 45 -11
13 Antalyaspor 38 9 13 16 40 53 43 -13
14 Başakşehir FK 37 11 16 10 41 55 43 -14
15 Yeni Malatyaspor 37 9 14 14 43 49 41 -6
16 Kasımpaşa 37 10 17 10 42 54 40 -12
17 Kayserispor 37 9 16 12 34 50 39 -16
18 MKE Ankaragücü 37 10 19 8 44 59 38 -15
19 BB Erzurumspor 38 9 19 10 41 65 37 -24
20 Gençlerbirliği 37 9 20 8 37 66 35 -29
21 Denizlispor 37 6 21 10 36 67 28 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 33 20 6 7 60 26 67 +34
2 Giresunspor 33 20 6 7 52 24 67 +28
3 Samsunspor 33 19 4 10 56 30 67 +26
4 İstanbulspor 33 18 8 7 60 34 61 +26
5 Altay 33 19 11 3 62 36 60 +26
6 Altınordu 33 16 8 9 53 45 57 +8
7 Ankara Keçiörengücü 33 16 10 7 46 28 55 +18
8 Ümraniyespor 33 14 11 8 45 42 50 +3
9 Tuzlaspor 33 14 14 5 45 51 47 -6
10 Bursaspor 33 14 15 4 56 54 46 +2
11 Bandırmaspor 33 12 15 6 45 47 42 -2
12 Boluspor 33 11 16 6 35 41 39 -6
13 Balıkesirspor 33 9 16 8 35 48 35 -13
14 Adanaspor 33 9 17 7 44 53 34 -9
15 Menemenspor 33 7 13 13 37 58 34 -21
16 Akhisarspor 33 8 20 5 35 58 29 -23
17 Ankaraspor 33 6 19 8 33 59 26 -26
18 Eskişehirspor 33 1 24 8 23 88 8 -65
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 37 27 2 8 81 25 89 +56
2 Sakaryaspor 37 20 5 12 70 35 72 +35
3 Kırşehir Belediyespor 37 21 8 8 55 30 71 +25
4 Van Spor 37 21 10 6 59 34 69 +25
5 Kırklarelispor 37 18 6 13 59 32 67 +27
6 Bodrumspor 37 18 11 8 80 48 62 +32
7 Etimesgut Belediyespor 37 18 12 7 62 34 61 +28
8 Karacabey Belediyespor 37 14 12 11 50 40 53 +10
9 Turgutluspor 37 16 16 5 44 56 53 -12
10 Pendikspor 37 15 16 6 64 51 51 +13
11 Serik Belediyespor 37 12 11 14 48 48 50 0
12 Pazarspor 37 15 17 5 60 62 50 -2
13 Tarsus İdman Yurdu 37 13 14 10 56 54 49 +2
14 Bayburt Özel İdare Spor 37 14 18 5 50 59 47 -9
15 Sivas Belediyespor 37 10 14 13 56 53 43 +3
16 1922 Konyaspor 37 10 18 9 45 49 39 -4
17 Kastamonuspor 37 8 17 12 31 54 36 -23
18 Elazığspor 37 10 21 6 56 83 33 -27
19 Mamak FK 37 6 25 6 32 118 24 -86
20 Kardemir Karabükspor 37 1 34 2 14 107 2 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 BB Erzurumspor vs Kasımpaşa
 08/05/2021 Çaykur Rizespor vs Yeni Malatyaspor
 08/05/2021 Fatih Karagümrük vs Gençlerbirliği
 08/05/2021 Galatasaray vs Beşiktaş
 08/05/2021 Göztepe vs Konyaspor
 08/05/2021 Hatayspor vs Denizlispor
 08/05/2021 Kayserispor vs Gaziantep FK
 08/05/2021 MKE Ankaragücü vs Fenerbahçe
 08/05/2021 Sivasspor vs Başakşehir FK
 08/05/2021 Trabzonspor vs Antalyaspor
 08/05/2021 Trabzonspor - Antalyaspor Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Yeni Malatyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Başakşehir FK - Kayserispor Kayserispor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Başakşehir FK yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Konyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Konyaspor yenilmez
 11/05/2021 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Hatayspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Galatasaray ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Beşiktaş ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Fenerbahçe ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Denizlispor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Sivasspor ligdeki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2021 Boluspor vs Eskişehirspor
 07/05/2021 Akhisarspor vs Ümraniyespor
 09/05/2021 Altay vs Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor vs İstanbulspor
 09/05/2021 Balıkesirspor vs Altınordu
 09/05/2021 Bursaspor vs Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Adanaspor vs Samsunspor
 09/05/2021 Menemenspor vs Adana Demirspor
 09/05/2021 Tuzlaspor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Pendikspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor vs Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Elazığspor vs Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Eyüpspor vs Van Spor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor vs Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 Kastamonuspor vs Sakaryaspor
 08/05/2021 Serik Belediyespor vs Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu vs Kırklarelispor
 08/05/2021 Turgutluspor vs Bodrumspor
 08/05/2021 1922 Konyaspor vs Pazarspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI