Bugun...


Rıdvan Karluk

facebook-paylas
YÖK Geç De Olsa Açıkladı
Tarih: 14-03-2021 19:58:00 Güncelleme: 14-03-2021 19:58:00


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar ile yazılan öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarına hazırladığı yönetmelikle son vererek çok önemli bir tasarrufta bulunmuştur. 
YÖK tarafından hazırlanan yönetmelikte belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında   yazılmayacaktır: “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.” YÖK'ün açıkladığı  karar  yerinedir fakat geç kalınmıştır.
Yeni YÖK olarak ilk  defa hayata geçirdikleri “YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi”nin tanıtım toplantısında Başkan Saraç,  bazı akademik kadro alımlarında yaşanan durumlardan rahatsız olduklarını ve bunları engellemeye yönelik düzenlemeler yapacaklarını  açıklamıştır.  Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının akademik kadro istihdamında liyakata önem vereceklerinin de üzerinde durmuştur. Prof. Saraç, yeni düzenlemeye ilişkin şu  açıklamada bulunmuştur: 
"Yaptığımız bu çalışma neticesinde, profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının özel şartlarında adaylara ait tez/uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacak. Ayrıca, ilanın özel koşulunda belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyecek. Belirli bir adayı tanımlayan özel şartların öğretim üyesi alımlarındaki atama ilanlarında yazılmasını engellemeyi hedefleyen ve fırsat eşitliğini, rekabet ve kaliteyi önceleyen bu düzenlememizin yükseköğretimimiz ve akademisyen adaylarımız açısından hayırlı olmasını dilerim."
Açıklama doğrudur  ama geç  kalınmıştır.  Fakat YÖK, çok önemli bir konuda sessizliğini nedense korumaya devam etmektedir. Bir vakıf  üniversitesinde kadroya alınacak kişinin adı atamadan  4 ay önce açıklanmış, tüm itirazlara rağmen  atama yapılmıştır. Konu YÖK’e intikal ettirilmiş olmasına rağmen  adı aylar önce açıklanan adayın atanmasına sessiz kalınmıştır. Bu durumda  amiyane tabirle olacak ama sormak gerekir: “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu”. Üstelik atanan aday ile atanmayan aday arasında bilimsel bir uçurum varken.  
Atamalarda adayın yayınlarına yapılan atıf sayıları çok önemlidir. Bu fark  göremezden gelinirse, 2023 yılında Türk üniversitelerinden ilk 100’e 2 üniversitenin girmesi  bir hayal olmaya mahkumdur. 
URAP  üniversite bünyesindeki araştırmacılar tarafından yayınlanan makalelerin son beş yılda aldığı toplam atıf sayısına önem vermektedir.  URAP’ın 2019-2020 dünya sıralamasındaki ilk 1.000 üniversite 100’lük dilimlere ayrıldığında, ortaya çıkan ortalama atıf sayıları    yukarıdadır.  
Yayınlara yapılan atıflar  önemli iken aşağıdaki örneği YÖK’ün “yok sayması” kabul edilemez. Çünkü  bu  örnek yapılan bir atamadır.
 ’e göre 10 Mart 2021 tarihindeki durum aşağıdadır. 
 
Aradaki fark: 1,780-402 =  1,378.  
Aradaki farkı dikkate almazken, atamalarda liyakatten söz edebilmektedir.  Daha da önemlisi, atmayı  yapan vakıf üniversitesi YÖK ve ilgili üniversitenin mevzuatında olamayan  ilginç (aslında gülünç) 9 kriter icat ederek atamayı gerçekleştirmiştir.  Sözü edilen  kriterler şunlardır:    
“Dosyanın Daha Düzenli Olması, Taşınır Bellek,  Adayın Genç Olması, Adayın Dinamik Olması, Adayın Yaşı, Adayın Lisans Programında Ders Vermesi, Adayın Yüksek Lisans Programında Ders Vermesi, Alanında Yetkin Olmak, Profesörlük Kadrosuna Atama Kriterlerini Fazlasıyla  Taşımak.” 
Bu kriterleri YÖK  kabul ediyorsa, Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında üst sıralara  yükselmesi mümkün değildir. 11. Kalkınma Planı hedefi şöyledir: “561.1. Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır.” (s.139)  THE (Times Higher Education) sıralamasında 2 yıl sonra ilk 100 üniversite arasına Türkiye’den 2 üniversitenin girmesi mümkün değildir. (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/3/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats) URAP’ın bu konudaki tespitini YÖK görmezden gelmemelidir. 
“Üniversitelerimizin Dünyadaki Durumu  Üniversitelerimizin çoğu ilk dünya sıralaması 2003’te ortaya çıktıktan sonra sıralamalarda yükselebilmek ve dünyanın en iyileri arasında yer alabilmek için planlama yapmakta, stratejiler belirlemektedir. Bazı üniversitelerimiz Türkiye sıralamasında oldukça iyi durumda göründüğü halde dünya sıralamalarında çok gerilerde kalabilmektedir. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları ile Türk üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları karşılaştırıldığında aradaki farkın sanılandan çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan Türk üniversiteleri; sadece URAP dünya sıralamasında değil akademik performansa dayalı diğer dünya sıralamalarında da son yıllarda üst sıralara çıkamamaktadır. Bazı üniversitelerimiz ise geriye düşmeye devam etmektedir.” (https://newtr.urapcenter.org/cdn/storage/PDFs/8b5oJkKg6TRe5zGqq/original/8b5oJkKg6TRe5zGqq.pdf )     
Eğer bir üniversite öğretim üyesi alımında öğretim üyelerini yayınlarına yapılan atıfları değil,  dünyada bir örneği görülmemiş kriterleri esas alarak atama yapabiliyorsa sözün bittiği yere gelinmiş demektir.   Bu,  “suya yazı yazmak”  demektir. YÖK, “…  ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” açıklamasını yapar ama  atıf kriterini yok sayarsa, yapılan  düzenlemenin bir anlamı olmaz.  Adı   aylar  öncesinde  açıklanan kişi yayınlarına yapılan atıflara göre değil, “dünya görüşü” esas alınarak atanıyor  ve  YÖK buna ses çıkarmıyorsa, yolun sonuna gelinmiş demektir.
Quacquarelli Symonds'ın dünyadaki en iyi üniversiteler sıralaması dün (9 Mart) açıklanmıştır. Türkiye'den sadece  Koç Üniversitesi ilk 500'de yer alabilmiştir. Türkiye'den hiçbir devlet üniversitesinin ilk 500’e girememesi dikkat çekerken, 465’nci sıralamada oğlum Cihan’ın da mezun olduğu Sabancı Üniversitesi 521-530’ncu sırada   yer almıştır. Bilkent 551-560, ODTÜ 601-650, Boğaziçi 651-700, İTÜ 751-800, Ankara, Hacettepe ve İstanbul üniversiteleri ise  801-1000 aralığındadır.  Sıralamaya giren fakat ilk binde yer alamayan üniversiteler ise Dokuz Eylül, Ege, Gazi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve  Yıldız Teknik Üniversitesi’dir. 
Adı geçen 14 üniversite de  profesör atamasında YÖK’ün itiraz etmediği fakat bu üniversitelerde  profesör atamasında kriter olarak kabul edilmeyen  “Dosyanın Daha Düzenli Olması, Taşınır Bellek,  Adayın Genç Olması, Adayın Dinamik Olması, Adayın Yaşı, Adayın Lisans Programında Ders Vermesi, Adayın Yüksek Lisans Programında Ders Vermesi, Alanında Yetkin Olmak, Profesörlük Kadrosuna Atama Kriterlerini Fazlasıyla  Taşımak”  gibi bilim dışı kriterler uygulanmamaktadır. Eğer uygulanmış olsaydı değil ilk bine, sondan ilk bine bile giremezlerdi. 
URAP’a göre Türk üniversiteleri  sıralamalarda gerilere düşmektedir.  Çünkü etki değeri yüksek dergilerdeki (Q1, Q2 ve Q3) makale sayılarının yeterince artırılamayışı ve etki değeri en düşük dergilerdeki (Q4) makale sayılarının da   azaltılamayışıdır. 
Yayınlara yapılan atıfları değil de YÖK’ün de itiraz etmediği 9 kriterler esas alınarak  atama yapan üniversite, URAP sıralamasında 166 üniversite arasında 140-150  bandında yer almıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri yayınlara yapılan atıfların düşük olmasıdır. Bu sebeple YÖK madem liyakata önem veriyorsa  sadece”… ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” derken, atmalarda   yayınlara yapılan atıfları da ön plana çıkarmak durumdadır. 

Yayınlara yapılan atıfları değil de YÖK’ün de itiraz etmediği 9 kriterler esas alınarak  atama yapan üniversite, URAP sıralamasında 166 üniversite arasında 140-150  bandında yer almıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biri yayınlara yapılan atıfların düşük olmasıdır. 
Bu sebeple YÖK madem liyakata önem veriyorsa  sadece”… ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” derken, atmalarda   yayınlara yapılan atıfları da ön plana çıkarmak durumdadır. Aksi halde 2023 hedeflerine ulaşmak, Mars’a ulaşmaktan çok daha zor olacaktır.

 

 

 

                      

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİTMELİ Mİ?


GAZETEMİZ

YAZARLAR
HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 40 26 8 6 89 44 84 +45
2 Galatasaray 40 26 8 6 80 36 84 +44
3 Fenerbahçe 40 25 8 7 72 41 82 +31
4 Trabzonspor 40 19 7 14 50 37 71 +13
5 Sivasspor 40 16 7 17 54 43 65 +11
6 Hatayspor 40 17 13 10 62 53 61 +9
7 Alanyaspor 40 17 14 9 58 45 60 +13
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 60 +12
9 Gaziantep FK 40 15 12 13 59 51 58 +8
10 Göztepe 40 13 15 12 59 59 51 0
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 50 +1
12 Başakşehir FK 40 12 16 12 43 55 48 -12
13 Çaykur Rizespor 40 12 16 12 53 69 48 -16
14 Kasımpaşa 40 12 18 10 47 57 46 -10
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 45 -4
16 Antalyaspor 40 9 14 17 41 55 44 -14
17 Kayserispor 40 9 17 14 35 52 41 -17
18 BB Erzurumspor 40 10 20 10 44 68 40 -24
19 MKE Ankaragücü 40 10 22 8 46 65 38 -19
20 Gençlerbirliği 40 10 22 8 44 76 38 -32
21 Denizlispor 40 6 24 10 38 77 28 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Ankara Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/05/2021 Göztepe 1 - 2 Beşiktaş
 15/05/2021 Galatasaray 3 - 1 Yeni Malatyaspor
 15/05/2021 Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe
 15/05/2021 Trabzonspor 2 - 1 Gençlerbirliği
 15/05/2021 Hatayspor 0 - 1 Gaziantep FK
 15/05/2021 Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
 15/05/2021 Çaykur Rizespor 0 - 2 Başakşehir FK
 15/05/2021 Sivasspor 2 - 1 Kasımpaşa
 15/05/2021 Fatih Karagümrük 5 - 1 Denizlispor
 15/05/2021 MKE Ankaragücü 0 - 1 Alanyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/05/2021 Adanaspor 0 - 2 Samsunspor
 09/05/2021 Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
 09/05/2021 Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor
 09/05/2021 Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Balıkesirspor 0 - 5 Altınordu
 09/05/2021 Altay 4 - 3 Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor 0 - 2 İstanbulspor
 07/05/2021 Akhisarspor 1 - 1 Ümraniyespor
 07/05/2021 Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Serik Belediyespor 3 - 0 Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu 0 - 1 Kırklarelispor
 08/05/2021 Eyüpspor 1 - 0 Van Spor
 08/05/2021 Kastamonuspor 0 - 4 Sakaryaspor
 08/05/2021 Turgutluspor 0 - 0 Bodrumspor
 08/05/2021 Elazığspor 5 - 7 Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor 2 - 2 Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 1922 Konyaspor 2 - 0 Pazarspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor 2 - 2 Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI