Bugun...
SON DAKİKA


Rıdvan Karluk

facebook-paylas
AB Liderleri Türkiye’ye Nasıl Bakıyor?
Tarih: 29-03-2021 19:46:00 Güncelleme: 29-03-2021 19:46:00


İki gün önce 25 Mart 2021 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen AB Devlet Liderleri Zirvesi’nin ilk günü sonunda yayımlanan Zirve Bildirisi’nde  AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin Doğu Akdeniz başlığı altında bir dış politika konusu olarak ele alınmıştır. Bu durum bile AB Türkiye ilişkilerinin canlanması açışından önemlidir. Fakat bunun bedeli Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine son verilmesidir. Bu adım atılmasıydı  ilişkiler buzdolabında kalmaya devam ederdi. 
Türkiye ile Yunanistan arasında istişarelerin başlaması ve Kıbrıs sorunun  BM çatısı altında  görüşmelerde ele alınacak olması da bir taviz olarak algılanmalıdır. Çünkü AB, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinin yasal olmadığını açıklamıştır. Bu politikaların tek taraflı ve uluslararası hukukun ihlali olarak nitelenmesi kabul edilemez.  
AB Komisyonu’nun  Gümrük Birliği’nin uygulanmasında karşılaşılan zorlukların giderilmesi ve Gümrük Birliği’nin  yenilenmesi için  AB Konseyi’nin çalışmaya başlaması çağrısı yerindedir.  Almanya, insan haklarını gerekçe göstererek Gümrük Birliği’nin modernizasyonu görüşmelerini bloke etmişti. Şimdi Merkel böyle bir krizde onu  masaya getiriyor ama sadece kapı aralanıyor.  Çünkü, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu başlama kararı yoktur. 
Bu kapsamda Türkiye ile kamu sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel konularda AB’nin yüksek düzey diyaloğa hazır olduğunun açıklanması  olumludur.  Yüksek düzeyli işbirliğinin geliştirileceği alanlar olarak  kamu sağlığı, Covid-19, iklim krizi, terörle mücadele ve bölgesel konular genel sözlerdir. Türkiye’deki 4 milyon Suriyeli göçmene finansal yardım sağlamanın yollarını araması için AB Komisyonu’na talimat verilmesi de  olumlu  adımdır.
Bildiride, iktidarın dış politika alanında attığı “geri adımlar” takdir edilmektedir. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili durum konusunda endişe edildiği,  insan haklarındaki  gerilemelerin Türkiye’nin demokrasi, hukuk devleti ve kadın hakları konusundaki yükümlülüklerine ters düştüğü açıklanmaktadır. Bu konularla ilgili diyaloğun AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizilmektedir.
Avrupa Birliği  üyesi ülkelerin liderleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını değiştirmemesi durumunda yaptırım seçeneğinin "derhal" uygulanacağını  2 Ekim 2020 tarihinde açıklamıştır. Zirve sonunda yayınlanan bildiride  Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum tarafının egemenliğinin ihlal edildiği  açıklanmış ve Ankara'ya Rum yönetimiyle diyalog kurması çağrısı yapılmıştır ama Kıbrıs’ta bir Türk tarafı olduğu görmezden gelinmiştir. 
Bu bir çifte standarttır. Buna ben BOBON kriterleri diyorum. BO: Bizden Olanlar, BON: Bizden OlmayaNlar. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti BON kapsamındadır. Bildiride, Ankara'ya olası yaptırımlar konusunda AB Anlaşması'nın 29 ve 215’nci maddelerine atıf yapılmıştır. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’ye yönelik çift yönlü bir strateji izlediklerini  açıklamıştır.
Türkiye ile olumlu ilişkinin "provokasyonlar ve baskılar durunca" başlayabileceğini  açıklayan  AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "Ankara'nın bu faaliyetlerini tekrarlaması halinde, AB elindeki tüm enstrümanları ve seçenekleri kullanacak. Elimizde derhal uygulamaya sokabileceğimiz bir alet çantamız var" demiştir.  Bildiride, istikrarlı ve güvenli Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile işbirliğini geliştirmenin AB’nin stratejik çıkarına olduğu belirtilerek, "Doğu Akdeniz’de yasadışı sondaj faaliyetlerinin devam ettirilmemesini ve Yunanistan ile Türkiye arasında ikili görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz" denilmiştir. Bunun kabul edilmesi demek, Türkiye’nin Antalya körfezine hapsedilmesi demektir.
Bildiride Türkiye’ye yapılan çağrılar şunlardır: Uluslararası hukukun tek taraflı ihlalinden ve provokasyonlardan kaçınılmalı, temel haklar ve hukukun üstünlüğü  sağlanmalı,  siyasi partiler, medyayı hedef alan yaklaşımlar Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve kadın hakları alanındaki sorumluluklarına ters düşmemeli,  Türkiye Libya, Suriye ve Güney Kafkaslardaki krizlere  olumlu katkı sağlamalıdır.
Sonuç olarak AB liderleri  Demokles’in kılıcı gibi yaptırımları sürekli masada tutacak, "havuç / sopa"  politikası izlemeye devam edecek, pozitif gündem  olarak   AB taahhüt altına girmeyecek,   Gümrük Birliği’nin modernizasyonunda adım atmayacak,   insan hakları ve demokratikleşmede eleştiriler ve üyelik süreci askıda kalmaya devam edecek,  müzakere başlıkları  pozitif gündemin parçası  olmayacaktır.
Acaba bu durumda Başbakan Erdoğan’ın Rusya’nın St. Petersburg kentinde 22 Kasım 2013 tarihinde yapılan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında AB’ye sitem ederek Rusya Devlet Başkanı Putin’e, “Şanghay İşbirliği Teşkilatı’na Türkiye’yi de alın. Bizi de bu sıkıntıdan kurtarın” önerisinde haklı mıydı sorusu gündeme gelmektedir.

Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin yarım yüzyılı aşan geçmişi vardır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne  ortak üyelik için yaptığı başvurusunun  üzerinden  yarım yüzyıldan fazla, 14 Nisan 1987 tarihinde o dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik başvurusu üzerinden 34 yıl geçmiştir. Bu süre içinde AB üye sayısı 6’dan 28-1’e çıkmıştır. 
Türkiye, Avrupa Birliği kapısında 1959 yılından bu yana bekletilmektedir. Bunun sebebi Türkiye’nin Avrupalılığı konusunda süregelen tartışmalardır. Tartışmalar yeni değildir. Bu olgu son 200 yıldır devam etmektedir. Türkiye’nin yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden Avrupa Birliği üyelik süreci, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesidir. Bu projenin gerçekleşmesi önünde çeşitli engeller vardır. Bu engellerden biri de Türkiye’nin demokratikleşme sorunudur. 
Demokrasi, ülkelerin daha hızlı  ekonomik gelişmesinde ortak paydadır. Günümüzde AB üyesi olan ülkeler, Birliğe  üye olmadan önceki dönemlerde demokratik yapıdan uzaklaştıklarında,  ekonomik gelişmeleri yavaşlamıştır.  Demokrasi ve insan haklarına saygılı, ifade özgürlüğüne kısıtlama getirmeyen  rejimle yönetilmek, ülkelerin ekonomik gelişmesine katkıda bulunduğu gibi, Avrupa Birliği üyeliği önündeki engelleri de büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. 
Türkiye'nin insan hakları ve demokratikleşme sorunları, Avrupa Birliği üyelik sürecinin ilerlemesini kısıtlamaktadır. Kopenhag siyasi kriterleri açısından Türkiye ile AB arasında önemli anlayış ve yorum farklılıkları  vardır. Bu farklılıklar giderilmediği, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ifade özgürlüğü gibi evrenselleşmiş tanımlarda farklılıklar bulunduğu sürece, taraflar arasındaki yakınlaşmayı sağlamak mümkün  olmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ten bu yana batılılaşma, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma ve Avrupa ile bütünleşme hedefinden  vazgeçmemiştir.  
Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerinde  ortak üyelik  başvurusunun yapıldığı 1959 yılından sonraki en önemli kilometre taşıdır. Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunu yaparken Türk toplumu için çağdaş değerleri hedef olarak seçmiş, bu değerleri önce kendi insanının refahı ve ilerlemesi için istemiştir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne, tam üyelik başvurusunun altında imzası olan dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın  değerlendirmesi günümüz için de geçerlidir: “Hiç beğenmediğimiz, istemediğimiz lafları duyabiliriz; ama cesaretli, aynı zamanda sabırlı, dikkatli, hesaplı olmamız mecburiyeti vardır. Ancak, bu şartlar altında muvaffak olabileceğimizi söyleyebilirim ve erken bir tarihte muvaffak olabileceğimizi söyleyebilirim. Ama meseleleri yanlış götürür, bir sansasyona götürürsek yanlışlıklar yaparız, bunda başarılı olmayabiliriz. Bu meseleyi, Türkiye’nin geleceğinde çok önemli bir değişiklik, çok önemli bir adım olarak görüyorum.” 
Avrupa Birliği’nden esen sert rüzgarlara ve taraflar arasındaki sorunlara rağmen Türkiye, insan haklarına saygılı demokratik bir ülke olduğu sürece, ekonomik gelişmesini daha da hızlandıracak, AB ülkeleri ile arasında olan gelir farkını azaltacaktır ama tren çoktan  kaçmıştır  ve bir gün AB üyesi olamayacaktır. AB tarihinde 1959 yılından bu yana kapıda 62 yıl bekletilen başka bir ülke yoktur. Türkiye zaten ümidi kesmiştir. 1982 yılında rahmetli  Dışişleri Bakanlığı dışında bürokraside rahmetli Turgut Özal’ın direktifi ile DPT’da tarafımdan kurulan   “AET Dairesi” zamanla “Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü” olmuştur. Daha sonra  AB Bakanlığı kurulmuştur ama  AB Bakanlığı  kapatılmıştır. Hiçbir aday ülkede AB Bakanlığı adaylık sürecinde kapatılmamıştır.

 

 

cemal yıldız / 04-04-2021 10:17

59 yıl bir hayalin peşinden koştuk. Yorulduk. İsviçre Avrupa Birliğinde değil ama tüm AB uygulamalarını birebir kendisine adapte ediyor. Biz de öyle yapmalıyız? İsviçre gibi kriterlere uygun bağımsız olamaz mıyız?YAZARIN DİĞER YAZILARI

TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİTMELİ Mİ?


GAZETEMİZ

YAZARLAR
HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 40 26 8 6 89 44 84 +45
2 Galatasaray 40 26 8 6 80 36 84 +44
3 Fenerbahçe 40 25 8 7 72 41 82 +31
4 Trabzonspor 40 19 7 14 50 37 71 +13
5 Sivasspor 40 16 7 17 54 43 65 +11
6 Hatayspor 40 17 13 10 62 53 61 +9
7 Alanyaspor 40 17 14 9 58 45 60 +13
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 60 +12
9 Gaziantep FK 40 15 12 13 59 51 58 +8
10 Göztepe 40 13 15 12 59 59 51 0
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 50 +1
12 Başakşehir FK 40 12 16 12 43 55 48 -12
13 Çaykur Rizespor 40 12 16 12 53 69 48 -16
14 Kasımpaşa 40 12 18 10 47 57 46 -10
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 45 -4
16 Antalyaspor 40 9 14 17 41 55 44 -14
17 Kayserispor 40 9 17 14 35 52 41 -17
18 BB Erzurumspor 40 10 20 10 44 68 40 -24
19 MKE Ankaragücü 40 10 22 8 46 65 38 -19
20 Gençlerbirliği 40 10 22 8 44 76 38 -32
21 Denizlispor 40 6 24 10 38 77 28 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/08/2021 Adana Demirspor vs Fenerbahçe
 15/08/2021 Altay vs Kayserispor
 15/08/2021 Antalyaspor vs Göztepe
 15/08/2021 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 15/08/2021 Beşiktaş vs Çaykur Rizespor
 15/08/2021 Fatih Karagümrük vs Gaziantep FK
 15/08/2021 Giresunspor vs Galatasaray
 15/08/2021 Hatayspor vs Kasımpaşa
 15/08/2021 Sivasspor vs Konyaspor
 15/08/2021 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/08/2021 Balıkesirspor vs Boluspor
 15/08/2021 Bursaspor vs Adanaspor
 15/08/2021 Denizlispor vs Bandırmaspor
 15/08/2021 Gençlerbirliği vs Eyüpspor
 15/08/2021 İstanbulspor vs Manisa FK
 15/08/2021 Keçiörengücü vs Altınordu
 15/08/2021 Kocaelispor vs Ümraniyespor
 15/08/2021 Menemenspor vs BB Erzurumspor
 15/08/2021 Tuzlaspor vs MKE Ankaragücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekir Spor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI