Bugun...
SON DAKİKA


Rıdvan Karluk

facebook-paylas
OECD Eğitime Bakış 2016 Raporu ve Türkiye’de Eğitim
Tarih: 10-10-2016 09:00:00 Güncelleme: 30-11--0001 00:00:00


Paris’te 5 yıl görev yaptığım Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Kuruluşu’nun (OECD) 510 sayfalık Eğitime Bakış 2016 Raporu (Education at a Glance 2016, http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.ht) Eylül ayında yayınlanmıştır. OECD Genel Sekreteri Angel Gurría ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor’dan sorumlu Direktör (Commissioner) Tibor Navracsics ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında OECD ve AB üyesi ülkelerde eğitim alanında reformlara ihtiyaç olduğunu açıklamışlardır. Navracsics, özellikle üye ülkelerin ilköğretimden yetişkin öğretimine kadar eğitim alanına yatırım yapmaları gerektiğini belirterek bunu destekleyeceklerini belirtmiştir.

Rapor, 35 OECD üyesi ülke ile birlikte Arjantin, Brezilya, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Hindistan, Endonezya, Litvanya, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’yı da kapsamaktadır. Türkiye’de eğitimin de analiz edildiği rapora göre ülkemiz 35 OECD ülkesi içinde eğitimdeki kamu harcamaları alanında maalesef sonuncu sıralarda yer almıştır. Rapor’da, “Yüksek kaliteli eğitim için sürdürülebilir fon gerekiyor” denilmiştir.

Türkiye, 2008 - 2013 döneminde ilk, orta ve lise öğrenimi için ayırdığı kamu kaynaklarını %63 oranında, bu seviyelerdeki devlet okullarına kayıtlı öğrenci sayısını da %7 oranında artmıştır. Bunun sonucunda öğrenci başına ayrılan harcama %52 oranında çoğalmıştır. Fakat buna rağmen Türkiye’nin ilk, orta ve lise seviyelerinde öğrenci başına yaptığı yıllık harcama olan 3.327 dolar, OECD ülkeleri arasında sondan ikinci sıradadır.

Türkiye, ilk okuldan yüksek öğrenime kadar olan tüm seviyelerde öğrenci başına yaptığı harcamalarda diğer OECD üyesi ülkeler arasında en düşük harcama oranına sahip ülkeler arasındadır. Üniversiteler için ayrılan pay da ortalamanın altındadır.

OECD üyesi ülkelerde eğitimde ve diğer alanlarda cinsiyet eşitsizliği devam etmektedir. 2015 yılında 15-29 yaş arası kadınların %43’ü okumamakta ve de iş hayatında bulunmamaktadır. Kadınlar erkeklere oranla daha az istihdam edilmekte ve daha az kazanç sağlamaktadır. Yüksek öğrenim mezunu kadınların istihdam oranı %58, erkeklerinki ise %76’dır. Cinsiyetler arasındaki bu fark, OECD’deki oran farkının ortalama iki katıdır.

Türkiye’de yüksek öğrenimli bir kadın, aynı durumdaki yetişkin bir erkeğin ancak %84’nü kazanmaktadır. Günümüzde bir iş ya da eğitim programına dahil olmayan 15-29 yaş arası kadınların Türkiye’deki oranı (%43) OECD oranından (%17) fazladır. Türkiye’de kadın istihdamının erkeklere göre daha düşük, kadınlarla erkekler arasındaki ücret eşitsizliği de fazladır. Kadınlarla erkekler arasındaki ücret eşitsizliği ortalaması OECD ülkelerinde %8 iken, Türkiye’de oran %18’dir.

OECD geneline kadınlar bilim ve mühendislik gibi alanlarda yetersiz, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ise yeterli seviyededir. Türkiye’de kadınlar mühendislik ve fen bilimleri alanlardaki üniversite eğitiminde OECD ortalamasından (%25) fazladır: %27. Bilim, matematik ve bilişim alanlarındaki kadın mezun oranı ise %50 ile %39 olan OECD ortalamasının üzerindedir. Eğitim alanındaki bölümlerden mezun olan erkek öğrencilerin oranı %36 iken, sağlıkta oran %33’e gerilemektedir.

Türkiye’de mesleki lise ile genel lise programlarından mezun olma oranı 2005 - 2014 döneminde artmıştır. Bu artış 2005 (%17) ve 2010 (%22) verilerine göre yüksektir. Mesleki lise artışı, imam hatiplerin meslek lisesi kategorisinde kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de imam hatip liselerinin de etkisiyle her üç gençten biri (%34) meslek lisesi mezunudur.

Mesleki lise programları arasında mühendislik, imalat ve inşaat sektörlerine yönelik programlardan mezun olanların oranı %37 ile en yüksek payı kapsamaktadır. Bu oran OECD ülkelerindeki ortalama paydan (%33) daha çoktur.

Türkiye’de meslek liselerinden mezuniyet yaşı ortalaması 18 iken, OECD ülkeleri ortalaması 23’tür. Mesleki eğitimin istihdam piyasasındaki başarı için çok önemli olduğu belirtilen Rapor’da, OECD ülkeleri arasında 25-64 yaş grubu arasında mesleki eğitim almış olanların işsizliği en düşük seviyededir.

2013 yılında yüksek öğrenim kurumlarında öğrenci başına ayrılan toplam bütçe; (10.637 dolar) ilk, orta ve lise öğrenimi için harcanan giderin üç katıdır. Türkiye, 2008 - 2013 döneminde yüksek öğrenim kurumlarına ayırdığı yıllık kamu bütçesini iki katından fazla arttırmıştır. Devlete bağlı yüksek öğrenim kurumlarına kaydolan öğrenci sayısı bu dönemde %56, bu kurumlarda öğrenci başına ayrılan yıllık harcama ise %32 oranında çoğalmıştır. Buna rağmen Türkiye’de yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören öğrencilere ayrılan yıllık ortalama gider OECD ortalamalarının altındadır.

Rapor’a göre kamu ve özel sektör harcamaları birlikte ele alındığında OECD ülkeleri, GSYH’nın ortalama %5,2’ni ilkokuldan yüksek öğretime kadar eğitim kurumlarına harcamakta, yüksek öğretim harcamalarının yaklaşık %30’u özel kaynaklardan gelmektedir. Kamu ve özel sektör harcamaları göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin ilkokuldan yüksek öğretime kadar eğitim kurumlarına yaptığı harcamalar diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha düşüktür.

2008-2013 döneminde Türkiye’nin ilk, orta ve lise öğretimine yaptığı harcamalar %63 oranında artarken, yüksek öğretime yıllık kamu harcamaları ikiye katlanmıştır. Harcamalardaki artışa rağmen Türkiye’de eğitim kurumlarına yapılan kamu harcamalarının GSYH’ya oranı %4.6 ile %4.8’lik OECD ortalamasının altındadır. Kamu harcamaları ele alındığında, eğitime bütçeden en fazla pay ayıran OECD üyeleri Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda gibi kuzey ülkeleridir.

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülke tarafından kabul edilmiştir. Bu yeni gündem insanlar, dünya ve refah için bir eylem plan olup, daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket ederek bu planı uygulamaya koyacaktır. Yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 169 alt başlığı yeni Küresel Gündem’in amaç ve boyutlarını göstermektedir. 17 hedefin 4’ncüsü, “Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımaktır.

Mesut Yılmaz: “Erdoğan Başarırsa Türkiye’nin De Gaulle’ü Olur”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden arkadaşım ve 1994 yerel seçimlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğumda da Genel Başkanım olan ANAP Genel Başkanı ve eski Başbakan Mesut Yılmaz Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan demecinde kendisine sorulan “15 Temmuz bir fırsattır dediniz. Ne için fırsattır?” sorusuna verdiği cevap dikkat çekicidir:

Ben Tayyip Erdoğan gibi bu darbe teşebbüsünü milat kabul ettiğimi söylemişsem eğer, onun yerinde olsam bunun arkasından atacağım adım Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni 2023 yılına artık içi tam demokrasiyle doldurulmuş bir ülke olarak taşımak olur. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini ben AB düzeyi olarak görüyorum.

Rahmetli Özal Anavatan Partisi’ni kurduğumuzda genel merkezin açılışında deftere ‘Size göstereceğim en önemli hedef AB üyeliğidir. Bizi bu yoldan vazgeçirmek için çok tertipler yapacaklar ama bundan asla vazgeçmeyin. Vasiyetim budur’ diye yazmıştı.

Biz bu hedeften hiç vazgeçmemeliyiz. AB benim için Türkiye’yi demokrasiye dönüştürmenin yoludur. Biz 2023’te AB düzeyine çıkalım, onlar bizi referandumda kabul etmeyip rahmetli Erbakan’ı haklı çıkarsınlar. Demokratik bir İslam ülkesini sırf dininden dolayı AB’ye kabul etmemiş olsunlar. Kendi çok kültürlü medeniyet prensipleriyle ters düşsünler.

Bunu başaracak Tayyip Erdoğan Türkiye’nin De Gaulle’ü gibi olur. Ama Tayyip Bey öbür yola girerse neler olacağını düşünmek bile istemiyorum.”

Başbakan Yıldırım’ın Şirketler İçin Yaptığı Tespit Kapatılan Üniversiteler İçin de Geçerli Olmalıdır

Başbakan Binali Yıldırım geçen hafta TOBB Genel Merkezi'nde 9’ncu Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda yaptığı konuşmada doğru bir tespitte bulunmuştur : FETÖ ile mücadelede iş alemi için bizim ölçümüz çok nettir. Biz şirketleri değil, sorumlu şahısları cezalandıracağız. Şirketin ne kabahati var, bir sürü çalışanı var. İş aş evlerine ekmek götürüyorlar .Memleketin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bizim şirketle bir alıp vereceğimiz olmaz, şirket çalışmaya devam edecek. Ama şirket içerisinde yönetici düzeyinde, ortak düzeyinde bu terör örgütüne mensup, bunlarla iş tutan birileri varsa tabi ki onları ayıklayıp şirketi temize çıkarmak bizim görevimiz. "

Bu tespit kapatılan üniversiteler için de geçerli olmalıdır. Eğer konuşmadaki “şirket” yerine “üniversite”, “ekonomisine” yerine “bilimine”, “çalışanı” yerine “öğretim üyesi” dediğimizde acaba Başbakan Yıldırım’ın yukarıdaki açıklamaları geçerliliğini korur mu?

İstanbul’un Kurtuluşu Unutuldu mu?

Lozan Anlaşması sonrasında İstanbul 6 Ekim 1923 tarihinde İngiliz işgalinden kurtarılmıştır. Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3’ncü Kolordu İstanbul’a girmiş ve işgal sonlandırılmıştır. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürmüştür. Lozan Anlaşması’nın imzalanmasını izleyen Eylül 1923’te Matbuat Genel Müdürlüğü’nün Ayın Tarihi’nin Cilt 1, Sayı 1  sayfa 7’de İstanbul'un boşaltılma olayı şöyle açıklanmıştır:

Lozan Muahedenamesinin ondördüncü faslını teşkil eden (Tahliye protokolü ve merbutu beyanname) mucibince ve ‘kıtaatı elhaletühazi (haIen), Türk arazisinin bazı aksamını işgal eden  düveli müttefika yani Fransa, Büyük Britanya ve İtalya Hükümetleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, milletlerinin amali sulhpervaranelerini bila tehir tatmin etmek emniyesini mütesaviyen perverde ettikleri cihetle ...’Mondros Mütarekenamesinin salifülzikir yedinci maddesini vesile ittihaz ederek işgal ettikleri yerleri tahliyeye ister istemez razı  olmuşlardır

Neden İstanbul’un kurtuluşu Türkiye’nin gündeminde yeterince yer almamıştır? Yetkililer acaba bu günü unutmuşlar mıdır? İstanbul’u hala Constantinopolis olarak isimlendiren Yunanistan’ı rahatsız etmemek gerekçe olabilir mi? 2 Eylül Eskişehir’in kurtuluşu, her yıl törenlerle kutlanmaktadır.

***

Bu yıldan itibaren akademik yıl açılışları Türkiye genelindeki tüm üniversite rektörlerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacaktır. 2016- 2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Külliye'de 18 Ekim Salı günü gerçekleştirilecektir. Haftaya, Times Higher Education’in 2016-2017 üniversiteler sıralamasındaki Türk üniversitelerinin yeri konusundaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

GAZETEMİZ

YAZARLAR

Sizce Eskişehir'in en önemli sorunu nedir?


HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 8 6 0 2 18 3 20 +15
2 Fenerbahçe 9 6 1 2 17 9 20 +8
3 Galatasaray 9 5 2 2 12 7 17 +5
4 Gaziantep FK 9 3 1 5 13 11 14 +2
5 Fatih Karagümrük 9 3 2 4 17 11 13 +6
6 Başakşehir FK 9 4 4 1 13 12 13 +1
7 Beşiktaş 8 4 3 1 13 14 13 -1
8 Konyaspor 8 3 2 3 10 6 12 +4
9 Çaykur Rizespor 8 3 2 3 12 10 12 +2
10 Kasımpaşa 9 3 3 3 11 10 12 +1
11 Hatayspor 7 3 1 3 7 9 12 -2
12 Göztepe 8 2 1 5 14 9 11 +5
13 Yeni Malatyaspor 8 3 3 2 8 10 11 -2
14 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2
15 Trabzonspor 9 2 4 3 11 15 9 -4
16 Antalyaspor 9 2 4 3 9 14 9 -5
17 BB Erzurumspor 8 2 4 2 9 13 8 -4
18 Kayserispor 8 2 5 1 5 11 7 -6
19 Gençlerbirliği 8 1 5 2 6 14 5 -8
20 Denizlispor 8 1 5 2 5 13 5 -8
21 MKE Ankaragücü 7 0 5 2 7 14 2 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Altınordu 10 6 2 2 15 11 20 +4
2 Adana Demirspor 9 5 1 3 19 8 18 +11
3 Ankara Keçiörengücü 10 5 2 3 17 9 18 +8
4 Tuzlaspor 9 5 1 3 17 14 18 +3
5 İstanbulspor 9 5 2 2 16 8 17 +8
6 Samsunspor 10 4 1 5 13 9 17 +4
7 Giresunspor 9 4 2 3 12 11 15 +1
8 Bursaspor 10 4 4 2 18 16 14 +2
9 Balıkesirspor 10 4 4 2 12 14 14 -2
10 Altay 8 4 3 1 13 8 13 +5
11 Akhisarspor 10 3 3 4 9 13 13 -4
12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 +3
13 Ümraniyespor 10 2 4 4 11 17 10 -6
14 Bandırmaspor 10 2 6 2 12 14 8 -2
15 Boluspor 10 1 5 4 10 14 7 -4
16 Menemenspor 8 1 4 3 7 13 6 -6
17 Ankaraspor 9 1 6 2 5 15 5 -10
18 Eskişehirspor 10 0 6 4 5 20 1 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 11 9 1 1 28 8 28 +20
2 Turgutluspor 11 8 3 0 13 12 24 +1
3 Van Spor 11 6 2 3 15 9 21 +6
4 Serik Belediyespor 11 5 2 4 16 10 19 +6
5 Sakaryaspor 11 5 2 4 16 13 19 +3
6 Kırklarelispor 10 4 2 4 9 3 16 +6
7 Etimesgut Belediyespor 11 4 3 4 10 7 16 +3
8 Karacabey Belediyespor 11 4 4 3 15 12 15 +3
9 Kırşehir Belediyespor 10 4 3 3 9 8 15 +1
10 1922 Konyaspor 11 4 5 2 15 8 14 +7
11 Bodrumspor 11 3 5 3 19 17 12 +2
12 Tarsus İdman Yurdu 10 3 4 3 16 16 12 0
13 Kastamonuspor 11 3 5 3 12 18 12 -6
14 Sivas Belediyespor 10 2 3 5 15 15 11 0
15 Mamak FK 10 3 5 2 8 16 11 -8
16 Pendikspor 10 3 6 1 14 15 10 -1
17 Elazığspor 11 4 6 1 14 18 10 -4
18 Pazarspor 8 3 4 1 12 17 10 -5
19 Bayburt Özel İdare Spor 8 3 5 0 6 10 9 -4
20 Kardemir Karabükspor 11 0 10 1 3 33 2 -30
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 +9
2 1928 Bucaspor 10 7 2 1 21 8 22 +13
3 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 +3
4 Fatsa Belediyespor 10 5 3 2 10 8 17 +2
5 Edirnespor 10 5 4 1 15 13 16 +2
6 Artvin Hopaspor 10 5 4 1 17 18 16 -1
7 Ofspor 9 4 2 3 14 12 15 +2
8 Yeşilyurt Belediyespor 10 4 4 2 13 9 14 +4
9 Belediye Derincespor 10 3 2 5 10 8 14 +2
10 Çankaya FK 8 4 4 0 8 8 12 0
11 Nevşehir Belediyespor 10 3 5 2 8 11 11 -3
12 Payasspor 10 2 5 3 12 14 9 -2
13 Kızılcabölükspor 10 2 5 3 11 15 9 -4
14 1877 Alemdağspor 10 2 5 3 10 18 9 -8
15 Antalya Kemerspor 10 1 5 4 9 15 7 -6
16 Manisaspor 10 0 7 3 5 18 3 -13
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/11/2020 MKE Ankaragücü vs Trabzonspor
 28/11/2020 Gaziantep FK vs Yeni Malatyaspor
 28/11/2020 Başakşehir FK vs Denizlispor
 28/11/2020 Çaykur Rizespor vs Galatasaray
 29/11/2020 BB Erzurumspor vs Antalyaspor
 29/11/2020 Alanyaspor vs Konyaspor
 29/11/2020 Kasımpaşa vs Gençlerbirliği
 29/11/2020 Fenerbahçe vs Beşiktaş
 30/11/2020 Kayserispor vs Fatih Karagümrük
 30/11/2020 Sivasspor vs Göztepe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/11/2020 Ümraniyespor vs Menemenspor
 28/11/2020 Akhisarspor vs Ankaraspor
 28/11/2020 İstanbulspor vs Giresunspor
 28/11/2020 Altay vs Bursaspor
 29/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs Adana Demirspor
 29/11/2020 Bandırmaspor vs Balıkesirspor
 29/11/2020 Eskişehirspor vs Altınordu
 29/11/2020 Samsunspor vs Tuzlaspor
 30/11/2020 Adanaspor vs Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/11/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Van Spor
 29/11/2020 Elazığspor vs Pazarspor
 29/11/2020 Etimesgut Belediyespor vs 1922 Konyaspor
 29/11/2020 Kardemir Karabükspor vs Tarsus İdman Yurdu
 29/11/2020 Kırşehir Belediyespor vs Bodrumspor
 29/11/2020 Mamak FK vs Karacabey Belediyespor
 29/11/2020 Pendikspor vs Sakaryaspor
 29/11/2020 Serik Belediyespor vs Kırklarelispor
 29/11/2020 Sivas Belediyespor vs Kastamonuspor
 29/11/2020 Turgutluspor vs Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/11/2020 Ofspor vs Payasspor
 28/11/2020 Yeşilyurt Belediyespor vs 1928 Bucaspor
 28/11/2020 Antalya Kemerspor vs Diyarbekirspor
 28/11/2020 Çankaya FK vs Manisaspor
 28/11/2020 Edirnespor vs Belediye Derincespor
 28/11/2020 Fatsa Belediyespor vs Arnavutköy Belediye
 28/11/2020 Kızılcabölükspor vs 1877 Alemdağspor
 28/11/2020 Nevşehir Belediyespor vs Artvin Hopaspor
 02/12/2020 1928 Bucaspor - Çankaya FK 1928 Bucaspor ligde evindeki son 5 maçını kazandı  1928 Bucaspor kazanır
 02/12/2020 Diyarbekirspor - Ofspor Diyarbekirspor ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Diyarbekirspor yenilmez
 02/12/2020 Manisaspor - Fatsa Belediyespor Manisaspor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Fatsa Belediyespor yenilmez
 02/12/2020 Artvin Hopaspor - Kızılcabölükspor Kızılcabölükspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Artvin Hopaspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI