Bugun...
SON DAKİKA


Rıdvan Karluk

facebook-paylas
Türkiye Bilim Raporu’nu Okuyan Var mı?
Tarih: 27-12-2020 16:06:00 Güncelleme: 27-12-2020 16:07:00


Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Dr. Elif Özcan-Tok tarafından hazırlanan ve TÜBA tarafından 21 Kasım’da yayınlanan   Türkiye Bilim Raporu, bu alanda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yayındır. Çünkü, Türkiye’deki üniversite ve akademisyenlerin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin çok önemli veriler sunmaktadır. Türkiye’nin gündemi  gereksiz siyasi tartışmalarla dolu olduğu için bu rapor Türk basınında hak ettiği  yeri  bulamamıştır.
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker “Türkiye’nin bilimsel kapasitesinin geliştirilmesi, bilim insanlarımızın niteliğinin artırılması ve uluslararası akademi arenasında ülkemizin konumunun iyileştirilmesi, sorunların doğru tespiti ve doğru yol haritası oluşturmak ile mümkün olacak.” derken  haklıdır. Prof. Akçiğit ve Dr. Özcan-Tok tarafından hazırlanan “Türkiye Bilim Raporu” nun Türkiye’deki bilimsel ve akademik durumun fotoğrafının çekilmesi anlamında önemli olduğunu vurgulayan  Şeker, yükseköğretim politikalarının doğru ve yerinde belirlenmesi için durum tespitinin çok boyutlu olarak yapılmasının şart olduğunu  açıklamıştır.
Rapor;  veriler ışığında Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın   ayrıntılı resmini çekmek, uluslararası karşılaştırmalarını yapmak, eksiklerini ortaya koymak ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir.  Zengin akademik yayın verileri kullanarak Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin  analizini gerçekleştirmekte ve araştırma süresince sorunları belirleyip, çözüm önerileri sunmaktadır. Prof. Dr. Muzaffer Şeker  rapor ile  ilgili şu açıklamayı yapmıştır: 
“Türkiye’nin bilimsel kapasitesinin geliştirilmesi, bilim insanlarımızın niteliğinin artırılması ve uluslararası akademi arenasında ülkemizin konumunun iyileştirilmesi, sorunların doğru tespiti ve doğru yol haritası oluşturmak ile mümkün olacak. TÜBA tarafından yayımlanan rapor iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm Akçiğit ve Özcan-Tok’un kapsamlı analizlerini sunuyor, ikinci bölümde ise Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve YÖK Başkanvekilliği ile ÖSYM Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Demir’in (Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümümüzün asistanı idi) rapor ve Türkiye’deki eğitim ve akademi üzerine değerlendirmeleri ve yazarların değerlendirmeler konusundaki yorumları yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın 2020-2021 Akademik Yılı Açılışı’nda altını çizdiği üzere ulusal ve uluslararası bağlamda akademinin kazanımları ve mevcut sorunları ile çözüm yolları konusunda istişârî değerlendirmelere gereksinim olduğu kanaatiyle bu çalışmayı yükseköğretim camiamızla paylaşmak istiyoruz. Bu tür çalışmaların Türk yükseköğretimine ve eğitim sistemine nicelik ve nitelik açısından önemli bir kaynak oluşturarak stratejik planlamada ışık tutacağını düşünüyoruz.”  
Prof. Akçiğit ve Dr. Tok  ise “Rapor, Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın her yönüyle  resmini çekmeyi, uluslararası karşılaştırmalarını yapmayı, eksiklerini ortaya koymayı ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor”  demiştir.
Doğru politikalar üretebilmek için öncelikle nerede olduğumuzu anlamanın önemini  belirten bilim insanlarının, “Türkiye’nin bilim ve teknoloji üretmede öncü ülkeler arasına girebilmesi için aksayan tarafların belirlenmesi ve bu noktalara doğru politikalarla müdahale edilmesi gerekiyor” tespiti çok önemlidir. 
Yazarlar, uygulamalı araştırmaların çoğunlukla firmalar tarafından, temel bilimsel araştırmaların ise üniversiteler ve devlet destekli araştırma kurumları tarafından yapıldığını  açıklamışlardır. Rapor’da Türkiye’deki üniversitelerin ve akademisyenlerin  ayrıntılı analizi yapılmış, sorunları belirlenip, çözüm önerileri sunulmuştur. Rapor’un amacı,  veriler ışığında Türkiye’deki akademik ve bilimsel ortamın  resmini çekmek, uluslararası karşılaştırmalarını yapmak, eksiklerini ortaya koymak ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir.  
Çalışmada  iki veri seti kullanılmıştır. Scopus ve Microsoft Academic Graph (MAG). Scopus ve MAG; tüm disiplinlere  ilişkin basılı bilimsel makaleler, kitaplar, kitap serileri ve konferans bildirilerinin bibliyografik bilgilerini kapsamaktadır. Verilerde her  çalışmanın başlığına, yayın yılına ve dergisine, yazarına, yazarın bağlı olduğu kuruma, yazarın makalede kaçıncı sırada olduğuna, makaledeki başlıca yazara, özetine ve diğer   bilgilere ulaşılmaktadır. Yazarlar,  “Yaptığımız çalışmada kullandığımız tüm veriler kamuya açık; gizli hiçbir veri setinden yararlanılmadı.” demişlerdir.
Rapor’a  göre ülkemizde bilimsel yayınlarda  nicelik  ve  nitelik  artışı vardır ama nitelik artışı nicelik artışının gerisindedir. Ülkede  üniversite sayısı ve kontenjanları  artıyor ama aynı oranda öğretim elemanı sayısının artmaması  bilimsel kaliteyi aynı oranda arttırmıyor. Akademisyenler  gelişmiş ülkelerdeki çalışmalara daha çok atıf yapıyor. Onların  bizim yayınlara atıfları   daha az.   Yayınlarımıza atıflar  bizim gerimizdeki ülkelerdeki araştırmacılardan geliyor. Akademik yükselmelerde konan asgari yayın kriterleri olumlu  olmakla birlikte   etki puanı düşük dergilere yönelmeye yol açıyor.  2006 yılından sonra  yükseköğretim kapasitesi nicelik olarak  artmasına karşılık aynı artış nitelik olarak ortaya çıkmıyor.
Öğretim üyelerinin akademik verimliliği,  yayın sayısı ve niteliğiyle ölçülmektedir. 2000 yılından  sonra SCI/ SSCI/AHCI dergilerinde yayınlanan makale sayılarındaki artış hızlanarak endeksli yayınların oranı yüzde 65’ten  yüzde 75’e yükselmiştir.  Öğretim üyelerinin    yükselme ve atanma kararlarına asgari yayın şartları getirilmesi, uluslararası saygın endeksli yayın sayısını artırmıştır. Bu artış etkisi uzun süreli olmamakla beraber herhangi bir kalite kazanımı sağlayamamıştır. SCI/SSCI/AHCI kapsamındaki yayınlar daha düşük etki puanlı dergilerde yığılma göstermiştir. Yayın yapma oranı ile akademik verimlilik beraber değerlendirildiğinde Koç, Sabancı ve Bilkent Üniversiteleri lider konumdadır. 
Bu konuda  Abbas Güçlü’nün bir tespitini doğru yorumlamakta yarar vardır: “Vakıf üniversitelerindeki araştırmacıların yayın performansları devlet üniversitelerinden daha iyi. Bunun hem sebebi hem de sonucu olarak, yayın potansiyeli daha yüksek olan devlet üniversitelerindeki araştırmacılar vakıf üniversitelerine, yayın performansı düşük olanlar da tersine vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine geçme eğiliminde.” 
Benim düşüncem, Koç, Bilkent, Sabancı gibi arkalarında kurumsal destek olan üç vakıf üniversitesinin başarısını, tüm  vakıf üniversiteleri için genellememek gerekir. Özellikle bu yazımdaki örnek olaydan sonra. Sayın Güçlü’nün bu konudaki yorumunu merak etmekteyim. Çünkü, işin bir de perde arası var.
Bu yıl üniversitelerin akademik performansını özetleyen URAP 2020-2021  devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde  sıralamıştır. (http://tr.urapcenter.org) URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 166 üniversite yer almıştır. Üniversitelerin 110'u devlet, 56'sı vakıf üniversitesidir. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde (Q1, Q2, Q3) yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olup, bunun yüzde 84'ü devlet üniversitelerine aittir.  Üniversitelerin sıralamalarda yükselememesinin nedenlerinden birinin, etki değeri düşük dergilerde yapılan yayınlar olduğuna işaret eden URAP Başkanı  Prof. Dr. Akbulut, bu nedenle URAP sıralamalarında Q4 grubundaki (etki değeri en düşük yüzde 25'lik dilimdeki) makalelerin değerlendirme dışı bırakıldığını  açıklamıştır. Akbulut, Türk üniversitelerinin çoğunun, son yıllarda sadece URAP dünya sıralamasında değil, tüm dünya sıralamalarında geriye düştüğüne dikkat çekmiştir:
"Bu düşüşün temel nedenlerinden biri etki değeri en yüksek dergilerdeki makale sayılarının yeterince hızlı şekilde artırılamayışıdır. Etki değeri çok düşük dergilerde makale yazan akademisyenlerin, bu tür dergilere makale göndermemesi kendi üniversitelerinin sıralamalarda gerilemesini durduracak. Atıf alamayan makaleler azaldıkça ilgili üniversitenin makale başına düşen atıf sayısı artacağı için makale başına düşen atıf sayısını artıran üniversitelerin sıralamalarda ilerleme şansı artacak” demiştir. Akbulut, "Üniversitelerimizin sıralamalarda yükselebilmesi için dünya ortalamasının çok üstünde bir hızla yayınlarının sayı ve kalitesini artırmak için çaba sarf etmesi gerekmektedir." 

TÜBA Rapor’unu  gerçek bilim insanlarının  okumasında  yarar var. Diğerleri okumasa da olur. Çünkü onların böyle  bir dertleri yok. Onlar bilimle  “hemhal” olacakları yerde, nasıl maddi kazanç (manevi tazminat)  sağlarım derdindeler. Türkiye’de bilim adına bilim katledilmekte ve YÖK bu konuda üzerine düşen görevi maalesef yapamamaktadır.  Bu konuda bir örnek: Türkiye’de güya  bir bilim insanı  diğer bir “gerçek” bilim insanına hakaret ederek  hakkında “ÇALIŞMALARININ BİLİME KATKI ÖZELLİĞİNİ SAPTAYARAK ADAYIN BİLİMSELLİĞİ HAKKINDA BİR FİKİR SAHİBİ OLABİLMEM SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR”  tespitinde bulunmuştur ama kendisi hakkında üniversitesi  hiçbir şey yapmamıştır. 
Fakat ne acıdır ki  YÖK tarihine geçecek olan bu  süreçte   bu ifadeyi kullanan güya bilim insanı ile gerçek anlamda bilim insanı arasında “Thor Dağı”  uçurumundan (1,250 metre)   daha fazla puan farkı    (1,584)   bulunmaktadır. Hakkında fikir sahibi olunamayan bilim insanın h-i endeksi: 291, atıf endeksi 1750’dir. Gerçek bilim insanı hakkında iddiada bulunan güya bilim insanının  h-i endeksi 18, atıf endeksi   361’dir.  Gerçek bilim insanın endeks toplam puanı 291+ 1750=2.041 dir. İftiracı bilim insanın endeks puanı toplamı ise 18+361=379’dur.  Fark: 2041-379=1.662’dir. (10.12.2020) 
Gerçek bilim insanın   ders kitapları 42 baskı yapmış ve  toplamda  3.884 sayfadır. Türkiye Ekonomi Kurumu’ndan  “Akademik Hizmet Plaketi” almıştır. 22 yüksek lisans, 15 doktora tezi  yönetmiştir.  Ortak yazarlı bir ders kitabı  TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma” ödülü  sahibidir. ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi  (Man of the Year 2011) ödülüne uygun görülmüştür.
Şimdi esas konuya gelelim. On Birinci Kalkınma Planı’nındaki hedef şöyledir: “Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100’e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500’e girmesi sağlanacaktır.” İlk  100  ya da ilk 500 arasına girebilmek için uluslararası yayın yapmak gerekir.  Türkiye'de bazı vakıf üniversitelerinde profesör atamalarında  esas alınan  aşağıda yer alan atama kriterleri  ile bu iş olmaz, olamaz. Bu konuda YÖK’e büyük sorumluluk düşmektedir.
Türkiye’de bir vakıf üniversitesinde profesör atanırken YÖK ve ilgili üniversitenin atama kriterlerinin dışında,  dünyanın hiçbir üniversitesinde olmayan aşağıdaki kriterler icat edilerek profesör ataması yapılabilmektedir.  Bu duruma YÖK ses çıkarmamakta, bu kriterler ile atama yapılamaz dememektedir.  Bu kriterler ile Türk Üniversitelerinin 11. Kalkınma Plan’ındaki  hedeflere ulaşması  mümkün değildir. Eski bir DPT mensubu olarak bu durumu paylaşmak istemezdim ama gizli kalmasını da istemedim. Gizli kalmaması için bu kriterleri açıklıyorum.  Bilim dışı 9 kriter  aşağıdadır.

Dosyanın Daha Düzenli Olması,  (profesör olmakla   düzenli ev hanımı olmak arasında ne fark  var?)
 Taşınır Bellek,  (taşınmaz bellek olsa ne olacak?)
Adayın Genç Olması,  (Akıl yaşta değil baştadır)
Adayın Dinamik Olması, (100 metreyi en hızlı koşan Usain Bolt gibi  atlet mi  arıyorsunuz?)
Adayın Yaşı, (yakışıklı artist mi  arıyorsunuz?)
Adayın Lisans Programında Ders Vermesi, (lisans programlarında ders vermek kriter olamaz)
Adayın Yüksek Lisans Programında Ders Vermesi, (yüksek lisansta  ders vermek kriter olamaz.)
Alanında Yetkin Olmak, (bunun şartı uluslararası dergilerde yapılan yayınlar ve bunlara yapılan atıflardır)
Profesörlük Kadrosuna Atama Kriterlerini Fazlasıyla  Taşımak.  (Fazlasıyla taşıyabilmek için adayların   yayınlarına  yapılan atıflara bakmak gerekir)

ABD’den gelen  ccvap çok önemlidir: Çünkü  dünyanın en iyi on üniversitesinin sekizi bu ülkededir. Sekiz  üniversitede profesör atamalarında yukarıda bir vakıf üniversitesinin esas aldığı kriterler uygulanmamaktadır. Eğer itirazı olan varsa, adı geçen sekiz üniversite rektörlüğüne yazdığım fakat henüz göndermediğim mektup ile bu kriterlerin  bu  üniversitelerde  geçerli olup olmadığını   öğrenebilirim.(https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-world)
Bu kapsamda sayın Yekta Güngör Özden’in  bugün (10.12.2020) yayınlanan yazısının son cümlesine katılmamak mümkün değil: “Adaletin olmadığı yerde karanlık ve yıkım vardır.” Yukarıda sözü edilen kriterler esas alınarak yapılan bir ülkede adaletten söz edebilmek için insanın kör ve sağır olması gerekir.  
Fakat bu ülkede kör ve sağır olmayanlar da  bulunmaktadır. Bunun bilinmesinde de yarar vardır.

Sakarya'nın 74. Yaşını kutlarım. Türk basınına daha nice yıllar hizmet etmesi dileklerimle.0 küsür yıldır köşe yazarlığı  yaptığım Sakarya Ailesi'nden küçük bir hatıra aşağıdadır:

60. Yıl Hatırası 20.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

Filli Sıva / 31-12-2020 09:12

Hocam lütfen yazıları biraz kısaltın.YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kısıtlamaların geri gelmesini doğru buluyor musunuz?


GAZETEMİZ

YAZARLAR
HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 32 22 6 4 70 33 70 +37
2 Fenerbahçe 33 20 7 6 59 33 66 +26
3 Galatasaray 32 19 8 5 62 31 62 +31
4 Trabzonspor 33 16 7 10 40 31 58 +9
5 Alanyaspor 33 15 11 7 52 36 52 +16
6 Gaziantep FK 32 13 8 11 47 37 50 +10
7 Hatayspor 32 14 11 7 53 40 49 +13
8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 49 +9
9 Sivasspor 32 11 7 14 44 38 47 +6
10 Göztepe 33 12 11 10 49 44 46 +5
11 Antalyaspor 33 9 9 15 32 41 42 -9
12 Konyaspor 32 10 12 10 39 40 40 -1
13 MKE Ankaragücü 32 10 16 6 39 51 36 -12
14 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 36 -13
15 Kasımpaşa 33 9 15 9 35 48 36 -13
16 Yeni Malatyaspor 32 7 12 13 39 45 34 -6
17 Başakşehir FK 32 8 15 9 35 51 33 -16
18 Kayserispor 32 8 15 9 24 41 33 -17
19 Gençlerbirliği 32 8 17 7 30 55 31 -25
20 BB Erzurumspor 33 6 17 10 32 56 28 -24
21 Denizlispor 32 6 18 8 29 55 26 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 30 19 5 6 49 21 63 +28
2 Adana Demirspor 30 17 6 7 51 26 58 +25
3 Samsunspor 30 16 4 10 47 28 58 +19
4 İstanbulspor 30 16 8 6 53 32 54 +21
5 Altay 29 17 10 2 55 31 53 +24
6 Altınordu 30 15 8 7 49 42 52 +7
7 Ankara Keçiörengücü 30 14 9 7 40 25 49 +15
8 Tuzlaspor 30 13 12 5 42 45 44 -3
9 Ümraniyespor 29 11 10 8 35 37 41 -2
10 Bursaspor 29 12 13 4 47 46 40 +1
11 Bandırmaspor 29 11 12 6 37 37 39 0
12 Boluspor 29 10 14 5 30 32 35 -2
13 Adanaspor 30 9 14 7 41 44 34 -3
14 Balıkesirspor 30 8 14 8 31 43 32 -12
15 Menemenspor 30 6 11 13 34 49 31 -15
16 Akhisarspor 30 7 19 4 32 54 25 -22
17 Ankaraspor 29 5 17 7 24 48 22 -24
18 Eskişehirspor 30 1 21 8 21 78 8 -57
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 33 24 2 7 71 21 79 +50
2 Kırşehir Belediyespor 33 18 7 8 46 25 62 +21
3 Sakaryaspor 33 16 5 12 57 32 60 +25
4 Kırklarelispor 33 16 5 12 52 28 60 +24
5 Van Spor 33 18 9 6 52 29 60 +23
6 Bodrumspor 33 17 9 7 70 41 58 +29
7 Etimesgut Belediyespor 33 16 10 7 53 27 55 +26
8 Turgutluspor 33 15 14 4 42 50 49 -8
9 Tarsus İdman Yurdu 33 13 11 9 51 43 48 +8
10 Serik Belediyespor 33 12 9 12 45 41 48 +4
11 Karacabey Belediyespor 33 13 12 8 46 37 47 +9
12 Pendikspor 33 12 16 5 50 45 41 +5
13 Pazarspor 33 12 16 5 52 55 41 -3
14 Bayburt Özel İdare Spor 33 12 17 4 42 53 40 -11
15 1922 Konyaspor 33 10 15 8 41 42 38 -1
16 Sivas Belediyespor 33 8 12 13 43 43 37 0
17 Kastamonuspor 33 7 14 12 27 46 33 -19
18 Elazığspor 33 8 20 5 43 74 26 -31
19 Mamak FK 33 6 21 6 28 95 24 -67
20 Kardemir Karabükspor 33 1 30 2 11 95 2 -84
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 27 18 2 7 51 17 61 +34
2 Diyarbekirspor 27 18 2 7 38 16 61 +22
3 Yeşilyurt Belediyespor 27 16 7 4 45 22 52 +23
4 Ofspor 27 12 5 10 39 29 46 +10
5 Arnavutköy Belediye 27 12 8 7 37 28 43 +9
6 Belediye Derincespor 27 10 7 10 36 25 40 +11
7 Edirnespor 27 10 9 8 31 30 38 +1
8 Fatsa Belediyespor 27 10 9 8 22 24 38 -2
9 Artvin Hopaspor 27 9 10 8 37 39 35 -2
10 Kızılcabölükspor 27 8 10 9 29 31 33 -2
11 Nevşehir Belediyespor 27 8 13 6 27 27 30 0
12 1877 Alemdağspor 27 8 14 5 34 46 29 -12
13 Çankaya FK 27 7 16 4 21 45 25 -24
14 Antalya Kemerspor 27 6 15 6 24 43 24 -19
15 Payasspor 27 5 14 8 27 45 23 -18
16 Manisaspor 27 1 17 9 19 50 12 -31
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/04/2021 Gençlerbirliği vs Sivasspor
 16/04/2021 Konyaspor vs Kayserispor
 16/04/2021 Antalyaspor vs Çaykur Rizespor
 16/04/2021 Beşiktaş vs MKE Ankaragücü
 17/04/2021 Denizlispor vs BB Erzurumspor
 17/04/2021 Trabzonspor vs Hatayspor
 17/04/2021 Yeni Malatyaspor vs Alanyaspor
 17/04/2021 Göztepe vs Galatasaray
 18/04/2021 Gaziantep FK vs Kasımpaşa
 18/04/2021 Başakşehir FK vs Fenerbahçe
 20/04/2021 Kayserispor - Gençlerbirliği Kayserispor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Gençlerbirliği yenilmez
 20/04/2021 Sivasspor - Beşiktaş Sivasspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
 21/04/2021 MKE Ankaragücü - Denizlispor Denizlispor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  MKE Ankaragücü yenilmez
 21/04/2021 MKE Ankaragücü - Denizlispor MKE Ankaragücü ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  MKE Ankaragücü yenilmez
 21/04/2021 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor ligdeki son 13 maçında hiç kazanamadı  BB Erzurumspor yenilmez
 21/04/2021 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor BB Erzurumspor ligdeki son 9 maçında hiç kazanamadı  Yeni Malatyaspor yenilmez
 21/04/2021 Galatasaray - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 14 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/04/2021 Boluspor vs Ümraniyespor
 15/04/2021 Ankaraspor vs Altay
 15/04/2021 Bursaspor vs Bandırmaspor
 17/04/2021 Ankara Keçiörengücü vs Tuzlaspor
 17/04/2021 Adana Demirspor vs Giresunspor
 18/04/2021 Eskişehirspor vs Balıkesirspor
 18/04/2021 Akhisarspor vs Altınordu
 18/04/2021 İstanbulspor vs Menemenspor
 19/04/2021 Ümraniyespor vs Ankaraspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/04/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Karacabey Belediyespor
 15/04/2021 1922 Konyaspor vs Eyüpspor
 15/04/2021 Elazığspor vs Bodrumspor
 15/04/2021 Etimesgut Belediyespor vs Kırklarelispor
 15/04/2021 Kardemir Karabükspor vs Pazarspor
 15/04/2021 Kastamonuspor vs Tarsus İdman Yurdu
 15/04/2021 Pendikspor vs Kırşehir Belediyespor
 15/04/2021 Serik Belediyespor vs Sakaryaspor
 15/04/2021 Sivas Belediyespor vs Mamak FK
 15/04/2021 Turgutluspor vs Van Spor
 15/04/2021 Kardemir Karabükspor - Pazarspor Kardemir Karabükspor ligde evindeki son 16 maçında hiç kazanamadı  Pazarspor yenilmez
 15/04/2021 Sivas Belediyespor - Mamak FK Sivas Belediyespor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Mamak FK yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 21/04/2021 Arnavutköy Belediye vs Antalya Kemerspor
 21/04/2021 Artvin Hopaspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 21/04/2021 Belediye Derincespor vs Ofspor
 21/04/2021 Manisaspor vs Edirnespor
 21/04/2021 Nevşehir Belediyespor vs Kızılcabölükspor
 21/04/2021 Payasspor vs Diyarbekirspor
 21/04/2021 1877 Alemdağspor vs Çankaya FK
 21/04/2021 1928 Bucaspor vs Fatsa Belediyespor
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI