Bugun...


Rıdvan Karluk

facebook-paylas
BBC: “Türkiye’deki Üniversitelerin Kalitesi”
Tarih: 22-02-2021 09:48:00 Güncelleme: 22-02-2021 09:48:00


Bu konu  geçen hafta perşembe günü (11.02.2021) TGRT akşam haberlerinde “Ahlak Hocam Ahlak” başlığıyla verilmiştir.  Haberin kaynağı BBC Türkçe’dir. “Türkiye'de üniversiteler: İntihal sorunu neden arttı, akademik kalite nasıl geriledi?” Esra Yalçınalp  BBC Türkçe ’de  çok önemli bir  haber yapmıştır.


: “Türkiye'deki üniversitelerin çoğu 2006'dan sonra açıldı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 450 milyon ve birlik üyesi ülkelerde 18 milyon yükseköğrenim öğrencisi var. 85 milyonluk Türkiye'de ise bu sayı 8 milyon. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki üniversite öğrencisi sayısını Almanya Başbakanı Angela Merkel'e söylediğinde, Merkel'in çok şaşırdığını açıklamıştı. Son yıllarda yükseköğretimde yaşanan bu rakamsal büyüme, niteliğe de yansıyor mu? Üniversitelerin en önemli görevlerinden olan araştırma ve bilim üretimi nasıl etkileniyor?”

Chicago Üniversitesi Ekonomi Departmanı'ndan Arnold C. Harberger kürsüsünden  Prof. Dr. Ufuk Akciğit, Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ziya Toprak, araştırmacı Deniz Bozkurt Pekar ve ismini vermek istemeyen bir akademisyen Türkiye'deki üniversiteleri, “araştırma ve bilim üretimi” açısından değerlendirmiştir: “BBC News: Parayla tez yazdırmadan intihale”

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye parayla tez yazdırmada Türkiye Hindistan ve Nijerya’nın ardından üçüncü sıradadır.  Türkiye’de çok sayıda tez yazım kuruluşları vardır. Bu kuruluşların  yüksek lisans tezlerini  sayfasını 40-70 TL’den yazdıkları haberleştirilmiştir. Bu açıklamayı dinleyince  bir araştırma yaptım. Şimdi onlardan  alıntı yapacağım. Cümleler düşük olsa da bu işten para kazandıkları kesin. Fakat devlet ve YÖK’ün buna seyirci kalmasını anlamak mümkün değil. 

“Tez yazımı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde tezli ve tezsiz olarak iki kategoride yazılmaktadır. Aynı zamanda tezin nitel ve nicel olması da tez yazımını yakından ilgilendiren bir durumdur. Tez yazımı yapacak olan kişinin konuya hakim olması ve konu ile ilgili tüm verileri toplamış olması gerekmektedir. Tez yazımı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yapılmaktadır. Aynı zamanda tez yazımı nitel ve nicel olarak yazılmaktadır. …Çalışmalarında intihal yapma ihtimalleri söz konusu olduğu için tez danışmanlarından yardım almaktadırlar…Ön lisans öğrenciler için tez yazımı genel olarak otuz ile elli sayfa arasında değişim göstermektedir. Lisans tezleri ön lisans tezlerine nazaran daha kapsamlıdır ve elli ile yetmiş sayfa aralığında değişim göstermektedir. Yüksek lisans tezleri ise lisans tezlerine göre daha kapsamlı olduğundan yetmiş ile yüz seksen sayfa aralığında değişim göstermektedir…Tez hazırlama merkezleri tarafından tüm bu tezlerin yazımı yapılmaktadır. Tez yazımı konusunda eğitim öğretim hayatında öğrenciler sıklıkla tez danışmanlık merkezlerine başvuruda bulunabilmektedirler. Tez yazımı ise bu merkezlerde bulunan uzman ekip ile birlikte ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde en iyi danışmanlık hizmetleri ile öğrencinin en doğru tezi yazması sağlanmaktadır.”

 


   
Yandaki grafik, Türkiye’de bilimin ayaklar altına serildiğinin göstergesidir. Bu sefalete YÖK acaba ne diyecektir? Merak etmekteyim. Parayla tez yazdıran, intihal yaptığı yargı kararı ile belirlenmiş kişilerin Bölüm Başkanı olduğu bir ülkede  bilimin gelişeceğini kabul etmek imkansızdır. Mars’a bu bilim insanları ile mi roket göndereceğiz? 

Üniversitelerimizde 
bilimsel hırsızlığı tescil edilmiş kaç hocanın görevine son verilmiştir? Bunu YÖK  acaba bilmekte midir? Yoksa “benim hırsızım iyidir” diyerek hırsızlıkların üstü örtülmekte midir?  Yandaki grafik her şeyi açıklamaktadır: “Parayla tez yazdırmadan intihale…” Türkiye, Hindistan ve Nijerya’dan sonra üçüncü sıradadır. 

“Parayla tez yazdırmadan intihale…” yol açmamak için araştırma, atıflar ve eğitime önem vermek gerekir. Her üç gösterge de 30 puandır. Geriye kalan 10 puan ise uluslararası bağlar ve iş dünyasına bilgi transferidir. Bunlar arasında   öğretim üyelerinin eserlerine yapılan atıflar çok önemlidir. Bu konuda Doç. Dr. Selçuk  Beşir Demir’in tespitleri önemlidir. 


Yandaki alıntıda Türkiye’de yüksek derecede intihal içeren tez sayısı 207 olarak (%34,5)  bulunmuştur. İntihal içeren doktora tezleri için bu sayı 34’tür. (%26.15) Bunlar çok yüksek rakamlardır. Bu rakamlarla Türk üniversitelerinin uluslararasında dereceye girmeleri imkansızdır.
Şimdi, Prof. Dr. Hasan Yazıcı’nın  yandaki kitabının önsözünden bir alıntı yapacağım: 
“Dava süresince ve sonrasında birçok akademisyen hekim ve başka dallardan meslektaş –hatta kimi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi arkadaşlar (neden hatta dediğimi kitabı okuyunca göreceksiniz)– kimi zaman topladıkları imzalar, kimi zaman da beni davetli konuşmacı olarak çağırdıkları toplantılar yoluyla davama yardımcı oldular. Benzer şekilde gazete yazılarıyla Orhan Bursalı, Murat Belge, Şahin Alpay, Yalçın Pekşen, Melih Aşık ve Gündüz Vassaf da davamı ve haklılığımı topluma duyurdular. Hepsine çok minnettarım.” (https://iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/bir-asirma.pdf)

Eski YÖK Başkanı İhsan Doğramacı'nın 1952 yılında yayınlanan "Annenin Kitabı" adlı kitabının,  1946 yılında  basılan  Dr. Benjamin Spock'ın "Baby and Child Care" adlı kitabından intihal (aşırma) olduğunu Prof. Dr. Hasan Yazıcı iddia etmiştir. Yargılanmış  ve   8 bin Euro tazminata mahkum edilmiştir. Fakat, uzun bir süreçten sonra haklı çıkmıştır.  Tıpkı … Üniversitesi’deki intihal olayında olduğu gibi. Sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanmıştır. AİHM'in 15 Nisan 2014'te açıkladığı kararda, Yargıtay'ın 2006 yılında Prof. Yazıcı aleyhine verdiği kararın yanlış olduğu, söz konusu kararın ifade özgürlüğüne aykırı bulunduğu belirtilmiştir.  Prof. Yazıcı'nın 2006 yılında Prof. Doğramacı'ya ödediği 4 milyon liralık manevi tazminatın bu defa Türkiye tarafından Prof. Yazıcı'ya yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine hükmedilmiş,  ayrıca Prof. Yazıcı'ya 6 bin 500 Euro manevi tazminat ve 1.500 Euro da mahkeme gideri olmak üzere 8 bin Euro ödenmesine karar verilmiştir.
Prof. Yazıcı,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Salonu'nda  benim de katılarak açıklama yaptığım  toplantıda,  (Bir İntihal Olgusu ve Dile Getirilmesi Hakkında AİHM Kararı) TÜBA Bilim Ahlak Komitesi'nin eski Başkanı sıfatıyla anılmak istediğini söylemiştir. Prof. Yazıcı, Türkiye'nin bilimsel aşırmada dünyada birinci olduğunu grafiklerle göstermiş, Amerikan bilim dergisine  göre Türkiye'nin en yüksek aşırma yapan ülke çıktığını açıklamıştır. Rahmetli Uğur Mumcu’da bu konuyu ilk dile getiren gazeteciler arasındaydı. 
Boğaziçi Ünivrsitesi’nde bu konuda yapılan bir araştırmanın sonuçları özet olarak şöyledir:   


Türkiye’de  bir “akademik tez” borsası  vardır. Ücret karşılığı tez danışmanlığı yapmak  serbesttir. Fakat ne AB ülkelerinde ve ne de ABD’de böyle kurumlar yoktur.

Yanda ise intihal bulgularına ilişkin bir özet  vardır. Parayla tez yazılan bir ülkede Yükseköğretim Kurulu Başkanı sayın Prof. Dr. Yekta Saraç, 11 Şubat  Perşembe günü "Yeni YÖK olarak kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademideki atamalara ilişkin şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakati önceleyerek çözülebileceğini, önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz" demiştir. 
İntihali yargı kararı ile kesinleşenlerin hangi bilimsel gerekçelerle Bölüm Başkanlığı gibi önemli bir bilimsel makama atanmasının sorgulanmadığı  bir ülkede  “liyakat,” ancak suya yazılan yazı olarak kalmaya mahkumdur. 
Hem liyakattan söz edeceksiniz ve hem de intihal yapan birinin önemli bir üniversitede Bölüm Başkanı olmasına göz yumacaksınız? Bunu  normal zekalı birine bile  anlatmanız çok kolay olmayacaktır. İntihallerin suya yazılan yazı  olarak kalmaması için çok sayıda yazım yayınlanmıştır.  Bir sunumum  2015 yılında uluslararası  bir Kongre’de yayınlanmış ve tarihe not düşülmüştür.  Sunumumun ilgili kısmı aşağıdadır.

“…Çünkü hırsızlığa konu olan kitap, bir doçentlik tezi idi. İntihal ile suçlanan… bu tezi ile doçent unvanı almıştı. YÖK Denetleme Kurulu bu girişimim üzerine ikinci defa ilgili hakkında yeni bir soruşturma açmış ve bu defa Ankara Üniversitelerinden oluşturulan üç kişilik yeni bilirkişi heyeti yine ayrı ayrı yazdıkları raporlar ile ilk heyet gibi ilgili hakkında ‘yapılan soruşturma sonucu, adı geçenin üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasını YDK´na teklif’ edilmesine karar vermiştir…İntihalci öğretim üyesinin intihal yaptığının Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 07.03.2012 gün ve E.2010/1192, 2012/254 sayılı ve 7 Nisan 2012 tarihli kararında intihal fiilinin işlendiği tespit edilmiştir. Bu karardan önce … …. Gazetesi’nde konu ile ilgili olarak yazdığım bir yazı sebebiyle aleyhime açmış olduğu ‘20 bin TL’lik’ tazminat davasında … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas Karar No: 2009-2010/20) hem davayı reddetmiş ve hem de kendisinin intihal fiilini işlediğini bilim jürilerinin hakkında verdikleri raporları esas alarak şöyle tespit etmiştir: Şu halde davacının mezkur eserinde intihal yapıldığı hususunda emarenin MEVCUT OLMADIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ. Dolayısıyla davalı tarafından yazılan yazı görünüşteki gerçeğe uygundur. Görünüşteki gerçeğe uygun olan bir yazı nedeni ile yazan kişi aleyhine manevi tazminata hükmetmek mümkün olamayacağından… dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş fakat Yargıtay Mahkeme’nin kararını onaylamış ve KARAR “MUHKEM KAZİYE” HALİNE GELMİŞTİR.  Türkiye’de bilim etiğine aykırı davrananlara karşı yeterli ve etkili önlem alınamadığı için, eğer ilkeli bir öğretim üyesi çıkıp konuyu YÖK’e ve yargıya taşımaz ise, intihal olayının üstü maalesef örtülmektedir.” 
Muhkem kaziye  (kaziye-i muhkeme) tam, sağlam hüküm anlamındadır. Temyizin  onayından  geçmiş, değişmez hale gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara konu olan herhangi bir şey hakkında tekrar dava açılamaz ve dava  konusu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur.  
YÖK Başkanı sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’ın   “liyakat” konusunu gündem taşıması üzerine Turkish  Forum’da (ABD)   “Yekta Saraç: “Üniversitelerde Kaliteyi, Şeffaflığı ve Liyakati Önceleyeceğiz” (https://www.turkishnews.com/tr/content/wp-admin/post.php?post=717816&action=edit) ve  “Yekta Saraç: “Üniversitelerde  Liyakati Önceleyeceğiz” (https://www.turkishnews.com/tr/content/wp-admin/post.php?post=718056&action=edit) başlıklı iki  yazım yayınlanmıştır. 


https://qoshe.com/yazar/prof-dr-sadik-ridvan-karluk/234258
Genç öğretim üyelerinin bu iki yazımı ve Sakarya Üniversitesi’nde 2015 yılındaki sunumumu okumalarını  tavsiye ederim. Bu dünyada hiçbir hırsızlığın da hırsızın yanına kar  kalmayacağını bilmelerinde de yarar olduğunu düşünüyorum.  Montaigne çok güzel söylemiş: “Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki; ha altın çalmışsın, ha bir iğne.” Bunu ben bir kelime değiştirdim: “Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki; ha altın çalmışsın, ha bir bilgi.” 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kısıtlamaların geri gelmesini doğru buluyor musunuz?


GAZETEMİZ

YAZARLAR
HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 31 21 6 4 66 31 67 +35
2 Fenerbahçe 32 19 7 6 56 32 63 +24
3 Galatasaray 31 19 8 4 61 30 61 +31
4 Trabzonspor 32 16 7 9 40 31 57 +9
5 Gaziantep FK 31 13 7 11 46 34 50 +12
6 Alanyaspor 32 14 11 7 49 34 49 +15
7 Hatayspor 31 14 10 7 51 37 49 +14
8 Fatih Karagümrük 32 13 10 9 47 38 48 +9
9 Sivasspor 31 10 7 14 41 37 44 +4
10 Göztepe 32 11 11 10 46 42 43 +4
11 Konyaspor 31 10 11 10 38 37 40 +1
12 Antalyaspor 32 8 9 15 31 41 39 -10
13 Çaykur Rizespor 31 8 12 11 36 49 35 -13
14 Kasımpaşa 32 9 15 8 35 48 35 -13
15 Yeni Malatyaspor 31 7 12 12 39 45 33 -6
16 MKE Ankaragücü 31 9 16 6 37 50 33 -13
17 Başakşehir FK 32 8 15 9 35 51 33 -16
18 Kayserispor 31 8 14 9 24 40 33 -16
19 Gençlerbirliği 31 8 16 7 29 53 31 -24
20 BB Erzurumspor 32 6 16 10 30 52 28 -22
21 Denizlispor 31 6 17 8 27 52 26 -25
Takım O G M B A Y P AV
1 Giresunspor 29 18 5 6 47 20 60 +27
2 Samsunspor 28 15 4 9 44 26 54 +18
3 Altay 28 17 9 2 55 30 53 +25
4 Adana Demirspor 28 15 6 7 47 24 52 +23
5 Altınordu 29 15 7 7 49 41 52 +8
6 Ankara Keçiörengücü 29 14 8 7 39 23 49 +16
7 İstanbulspor 28 14 8 6 49 30 48 +19
8 Tuzlaspor 28 12 11 5 36 41 41 -5
9 Bursaspor 28 12 12 4 46 44 40 +2
10 Bandırmaspor 28 11 12 5 35 35 38 0
11 Ümraniyespor 28 10 10 8 33 36 38 -3
12 Boluspor 28 9 14 5 29 32 32 -3
13 Balıkesirspor 28 8 12 8 30 40 32 -10
14 Adanaspor 28 8 13 7 37 41 31 -4
15 Menemenspor 28 6 11 11 30 45 29 -15
16 Akhisarspor 28 7 17 4 29 48 25 -19
17 Ankaraspor 28 4 17 7 22 47 19 -25
18 Eskişehirspor 29 1 20 8 19 73 8 -54
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 32 24 2 6 71 21 78 +50
2 Sakaryaspor 32 16 4 12 56 30 60 +26
3 Kırşehir Belediyespor 32 17 7 8 45 25 59 +20
4 Van Spor 32 17 9 6 51 29 57 +22
5 Kırklarelispor 32 15 5 12 47 26 57 +21
6 Bodrumspor 32 16 9 7 67 41 55 +26
7 Etimesgut Belediyespor 32 15 10 7 51 27 52 +24
8 Turgutluspor 32 15 13 4 40 45 49 -5
9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 10 9 51 41 48 +10
10 Serik Belediyespor 32 12 8 12 45 39 48 +6
11 Karacabey Belediyespor 32 12 12 8 40 35 44 +5
12 Pendikspor 32 12 15 5 50 42 41 +8
13 Pazarspor 32 11 16 5 50 55 38 -5
14 Sivas Belediyespor 32 8 11 13 42 41 37 +1
15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 17 4 40 52 37 -12
16 1922 Konyaspor 32 9 15 8 39 41 35 -2
17 Kastamonuspor 32 7 14 11 27 46 32 -19
18 Elazığspor 32 8 19 5 41 68 26 -27
19 Mamak FK 32 6 20 6 28 94 24 -66
20 Kardemir Karabükspor 32 1 29 2 11 94 2 -83
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 26 18 2 6 37 15 60 +22
2 1928 Bucaspor 26 17 2 7 49 16 58 +33
3 Yeşilyurt Belediyespor 26 15 7 4 42 21 49 +21
4 Ofspor 26 12 5 9 38 28 45 +10
5 Arnavutköy Belediye 26 12 7 7 37 27 43 +10
6 Belediye Derincespor 26 10 6 10 36 22 40 +14
7 Artvin Hopaspor 26 9 9 8 35 35 35 0
8 Edirnespor 26 9 9 8 30 30 35 0
9 Fatsa Belediyespor 26 9 9 8 20 23 35 -3
10 Kızılcabölükspor 26 7 10 9 25 29 30 -4
11 1877 Alemdağspor 26 8 13 5 33 43 29 -10
12 Nevşehir Belediyespor 26 7 13 6 25 27 27 -2
13 Çankaya FK 26 7 15 4 20 43 25 -23
14 Payasspor 26 5 13 8 27 43 23 -16
15 Antalya Kemerspor 26 5 15 6 21 43 21 -22
16 Manisaspor 26 1 16 9 18 48 12 -30
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/04/2021 Hatayspor vs Göztepe
 10/04/2021 Çaykur Rizespor vs Trabzonspor
 10/04/2021 Galatasaray vs Fatih Karagümrük
 11/04/2021 Sivasspor vs Konyaspor
 11/04/2021 Kayserispor vs Antalyaspor
 11/04/2021 MKE Ankaragücü vs Gençlerbirliği
 11/04/2021 BB Erzurumspor vs Beşiktaş
 12/04/2021 Kasımpaşa vs Yeni Malatyaspor
 12/04/2021 Alanyaspor vs Denizlispor
 12/04/2021 Fenerbahçe vs Gaziantep FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/04/2021 Altay vs Boluspor
 10/04/2021 Bandırmaspor vs Menemenspor
 10/04/2021 Samsunspor vs Balıkesirspor
 10/04/2021 Akhisarspor vs Adana Demirspor
 11/04/2021 Ümraniyespor vs Bursaspor
 11/04/2021 Adanaspor vs Ankaraspor
 13/04/2021 Tuzlaspor vs Eskişehirspor
 13/04/2021 Altınordu vs Adana Demirspor
 13/04/2021 Giresunspor vs Ankara Keçiörengücü
 14/04/2021 Menemenspor - Samsunspor Menemenspor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Samsunspor yenilmez
 15/04/2021 Ankaraspor - Altay Altay ligdeki son 5 maçını kazandı  Altay kazanır
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/04/2021 Karacabey Belediyespor vs Elazığspor
 11/04/2021 Bodrumspor vs Pendikspor
 11/04/2021 Eyüpspor vs Kastamonuspor
 11/04/2021 Kırklarelispor vs Turgutluspor
 11/04/2021 Kırşehir Belediyespor vs Mamak FK
 11/04/2021 Pazarspor vs Serik Belediyespor
 11/04/2021 Sakaryaspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 11/04/2021 Tarsus İdman Yurdu vs Etimesgut Belediyespor
 11/04/2021 Van Spor vs Kardemir Karabükspor
 11/04/2021 1922 Konyaspor vs Sivas Belediyespor
 15/04/2021 Sivas Belediyespor - Mamak FK Sivas Belediyespor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Mamak FK yenilmez
 15/04/2021 Turgutluspor - Van Spor Turgutluspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Van Spor yenilmez
 15/04/2021 Kardemir Karabükspor - Pazarspor Pazarspor ligde deplasmandaki son 7 maçını kaybetti  Kardemir Karabükspor kazanır
 15/04/2021 Sivas Belediyespor - Mamak FK Mamak FK ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Sivas Belediyespor yenilmez
 15/04/2021 Etimesgut Belediyespor - Kırklarelispor Kırklarelispor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Kırklarelispor yenilmez
 15/04/2021 Serik Belediyespor - Sakaryaspor Sakaryaspor ligdeki son 15 maçında hiç kaybetmedi  Sakaryaspor yenilmez
 15/04/2021 Kardemir Karabükspor - Pazarspor Kardemir Karabükspor ligde evindeki son 16 maçında hiç kazanamadı  Pazarspor yenilmez
 15/04/2021 Elazığspor - Bodrumspor Elazığspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Bodrumspor yenilmez
 15/04/2021 Kastamonuspor - Tarsus İdman Yurdu Kastamonuspor ligde evindeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Kastamonuspor yenilmez
 15/04/2021 Pendikspor - Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Kırşehir Belediyespor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/04/2021 Antalya Kemerspor vs Belediye Derincespor
 14/04/2021 Çankaya FK vs 1928 Bucaspor
 14/04/2021 Edirnespor vs Arnavutköy Belediye
 14/04/2021 Fatsa Belediyespor vs Manisaspor
 14/04/2021 Kızılcabölükspor vs Artvin Hopaspor
 14/04/2021 Nevşehir Belediyespor vs Payasspor
 14/04/2021 Ofspor vs Diyarbekirspor
 14/04/2021 Yeşilyurt Belediyespor vs 1877 Alemdağspor
 14/04/2021 Kızılcabölükspor - Artvin Hopaspor Kızılcabölükspor ligde evindeki son 11 maçında hiç kazanamadı  Artvin Hopaspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI