Bugun...
SON DAKİKA


Rıdvan Karluk

facebook-paylas
Boğaziçi Rektörü Melih Bulu: “Boğaziçi’ni İlk 100’e Sokmak İçin Elimden Geleni Yapacağım”
Tarih: 08-02-2021 13:51:00 Güncelleme: 08-02-2021 13:51:00


 

Boğaziçi Üniversitesi’ne yeni atanan rektör sayın Prof. Dr. Melih Bulu basına yaptığı açıklamada yukarıdaki çok fazla iddialı ifadeyi kullanmıştır. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve bunu yapabileceğime inanıyorum, dört sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum” demiştir. Belki kendisi buna inanmış olabilir ama ben şahsen inanamadım. Çünkü dünyanın ilk 10 üniversitesi arasına girebilmesi sadece sayın rektörün elinde olan bir şey değildir. Aşağıda dünyanın ilk 98, 99 ve 100’ncü üniversiteler yer almıştır.

 

100’ncü sırada yer alan Upsala Üniversitesi’nin (İsveç) uluslararası etki değeri yüksek dergilerde yayınlanan makale sayısı 93.3, atıf sayısı ise 101.3’tür. Aşağıda basından alınan alıntı ile gündemdeki rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun ortak çalışmasında esas alınan üniversiteleri değerlendirirken öğretim üyelerinin yayınlarına yapılan “ATIF” kriteri çok önemlidir. Türk üniversitelerinde hocaların yayınlarına yapılan atıflar yeterli olmadığından dünya sıralamalarında çok gerilerde kalmaktadır.

 


 

Şimdi sayın rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun bir ortak yayınından alıntı yapacağım. Kendisi atıflara çok önem vermektedir. Belgesi aşağıdadır.

 

Yukarıdaki tespit eğer doğruysa 196 rektörün 68’nin tek bir uluslararası yayını yokmuş. Yaptıkları yayın hiç atıf almayan rektör sayısı ise 79’muş. Fakat sayın Bulu’nun tüm zamanlardaki eserlerine atıf sayısı 842’dir.


 

Gazeteci sayın Uğur Dündar bugünkü yazısından alıntı ise aşağıdadır.

 

Bunun yolu bellidir. Dünya üniversitelerinin sıralamalarında üniversitenin öğretim üyelerinin yayınlarına yapılan atıflar çok önemlidir. URAP’ın 2020-2021 dünya sıralamasında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler (üst %75’lik dilim (Q1, Q2, Q3)) sıralamaya dahil edilmiştir. Etki değeri en düşük olan son %25’lik dilime (Q4) giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakılmıştır. URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen bir kurum olan URAP, her yıl Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını toplumsal bir hizmet olarak yapmaktadır.

Bu yıl URAP, her üniversitenin tüm makale ve diğer dokümanları değerlendirmeye almıştır. Bu sıralamada URAP Türkiye sıralamasında uygulandığı gibi, 1000 ve daha fazla yazarlı makaleler değerlendirmeye alınmamıştır. URAP Laboratuvarı’nda, dünyanın ilk 3000 üniversitesini sıralamak için 6 akademik üretkenlik göstergesi kullanılmıştır. URAP, akademik üretkenliğe odaklanan bir sistem olduğu için sıralama sisteminin temelini üniversitelerin yaptığı bilimsel yayınlar oluşturmaktadır.

Bilimsel yayınlarla ilgili bibliyometrik veriler Clarivate Analytics (Thomson Reuters IP & Science bölümü) tarafından sunulan InCites™ veritabanından sağlanmaktadır. Atıf Sayısı (Citation) 2015-2019 yılları arasında Web of Science tarafından taranan ve etki faktörü bakımından ilk yüzde 75’lik dilime giren dergilerde yayımlanmış tüm makalelerin aldığı toplam atıf sayısıdır. Bu gösterge, bir kurumun bilimsel üretkenliğinde kalitenin ne derece sürdürülebildiğini açıklamaktadır. Kullanılan göstergeler Delfi Sistemi kullanılarak ağırlıklandırılmıştır:

 • Makale Sayısı: %21 •

 • Atıf Sayısı: %21 •

 • Toplam Doküman Sayısı: %10 •

 • Toplam Yayın Etkisi: %18 •

 • Toplam Atıf Etkisi: %15 •

 • Uluslararası İş birliği: %15

URAP’a göre dünyada ilk 5 üniversite şunlardır: Harvard, Toronto, Stanford, University Collage London ve Oxford üniversiteleridir.

 

URAP’a göre bazı üniversitelerimiz Türkiye sıralamasında oldukça iyi durumda göründüğü halde dünya sıralamalarında çok gerilerdedir. Bu üniversitelerin yayın ve atıf sayıları ile Türk üniversitelerinin yayın ve atıf sayıları karşılaştırıldığında aradaki fark çok yüksektir. Ayrıca URAP dünya sıralamasında değil, akademik performansa dayalı diğer dünya sıralamalarında da son yıllarda üst sıralara çıkamamakta, bazıları da geriye düşmeye devam etmektedir. Türk üniversitelerinin sıralamalarda yükselemeyişinin diğer nedeni ise etki değeri yüksek dergilerdeki (Q1, Q2 ve Q3) makale sayılarının artırılamayışı ve etki değeri en düşük dergilerdeki (Q4) makale sayılarının da azaltılamayışıdır.

URAP 2019-2020 dünya sıralamasında ilk 500’e en yakın olan üniversiteler Hacettepe 534, İstanbul 582, İTÜ 698 ve ODTÜ’dür:706. 9 üniversite ise ilk 1.000 içindedir. Yükselebilmek için tüm üniversitelerin daha fazla çaba göstererek etki değeri yüksek dergilerdeki makale sayılarını artırmaları gerekir. Aşağıdaki URAP tablosu her şeyi açıklamaktadır.

 

 

Uluslararasında ölçülebilir akademik performansın temel göstergeleri “makale sayısı” ve “atıf” sayısıdır. Aşağıdaki tablolar bu göstergelerin Türk üniversiteleri ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasındaki korkunç farkı göstermektedir.

URAP sıralamasında 9 Türk üniversitesi 500-1.000 aralığındadır. Bunların 2019 yılında çıkardığı ortalama makale sayısı 840’dır. (Q1, Q2 ve Q3 toplamı). 9 üniversite içinde ilk 500’e en yakın olan üniversitelerden (Hacettepe) makale sayısı dünya ortalaması ile uyumlu olup 1300 makalelik dilime yakındır. Bu dilimde yer alan bir üniversitenin makale sayısını iki katına çıkarması durumunda girebileceği dilim 200- 300 olup, 100-200 dilimine girmesi için makale sayısını artırması gerekir. 900- 1.000 aralığında olan bir üniversitenin ilk 100’e girebilmesi için atıf sayısını 17,8 kat artırması şarttır.

 

Kaynak: URAP

URAP sıralamalarındaki atıf sayısı, üniversitedeki araştırmacılar tarafından yayınlanan makalelerin son beş yılda aldığı toplam atıf sayısıdır. 2019-2020 URAP dünya sıralamasında 500-1.000 aralığında yer alan 9 üniversitenin atıf sayılarının ortalaması 33.966’dır. En yüksek atıf sayısına sahip Hacettepe Üniversitesi, atıf sayısı açısından 400-500’lük dilime yakındır. Mevcut durumda 700-800’lük dilimde olan bir üniversitenin 400-500 dilimine yükselmesi için atıf sayısını iki katına, 200-300’lük dilime yükselmesi için 3-4 katına, ilk yüze girebilmesi için ise atıf sayısı 10-12 katına yükseltmelidir.

Atıf sayısı; makale sayısından farklı olarak, yapılan çalışmanın kalitesine bağlıdır. Atıf sayısının artması araştırmacıların kendileri tarafından değil çalışmalarının yer aldığı bilimsel çevre tarafından takdir edilmesi ile mümkündür. Türk üniversitelerinin çoğu dünya sıralamalarında geriye düşmektedir. Bunun sebebi, etki değeri yüksek dergilerdeki makale sayılarının yeterince hızlı şekilde artırılamayışıdır. Atıf alamayan makaleler azaldıkça ilgili üniversitenin makale başına düşen atıf sayısı artacağı için makale başına düşen atıf sayısını artıran üniversitelerin sıralamalarda ilerleme şansı olacaktır. Türkiye kaynaklı bilimsel makaleler arasında atıf alanların oranı da uzun süredir dünya ortalamasının altındadır. Bu durum üniversitelerimizin dünya sıralamalarında gerilemesini hızlandırmaktadır.

Bu açıklamalardan sonra Türkiye’de bir vakıf üniversitesindeki örneği paylaşmak istiyorum. Fakat gerçek isimler değil müstear isimleri örnekte kullanacağım. Olay, bir vakıf üniversitesinde geçmektedir. Süreç yargı aşamasında olduğu için gerçek kişiler yerine A, B ve C kişiler olarak süreci açıklamak istiyorum. İdari bir görevi de olan jüri üyesi (A) kişisinin Geogle Akademik’te bugün itibariyle eserlerine yapılan atıf sayısı ancak 367’dir.

(A) kişisi (B) kişisinin bilim jürisinde görev yaparak (B) kişisi için “…Çalışmalarının Bilime Katkı Özelliğini Saptayarak Adayın Bilimselliği Hakkında Bir Fikir Sahibi Olabilmem Söz Konusu Olmamıştır” demiştir. Oysa aday (B)’nin eserlerine yapılan atıf sayısı 1,535’tir. Jüri üyesi (A) kişisi jüri başkanı olarak (C) adayını (B) adayına tercih etmiştir. Şimdi sıkı durun sevgili okurlar. (A) kişisi (B) adayı için yukarıdaki hakareti yaparken aynı zamanda (C) adayının bilimsel çalışmalarını çok takdir ederek (C) kişisinin atamasının yapılmasını sağlamıştır. Ama çok ilginçtir ki, çok başarılı bulduğu (C) kişinin durumu şöyledir: (C) adayının makaleleri ve h-i endeksi 395 ve 63’tür. Atanmayan (B) adayının makaleleri ve h-i endeksi ise 1760 ve 315’tür. İlk satır (C) adayının, ikinci satır ise (B) adayınındır.

Atanmayan (B) adayı ile atanan (C) adayı arasındaki atıf sayısı 1,760 – 395=1,395’tir. h-i endeksi farkı ise 315-63=252’dir. Dünyanın hiçbir üniversitesinde adaylar arasında bu fark olan biri kesinlikle atanmaz.

Çok daha vahim başka bir uygulama daha vardır ve YÖK tarihine geçektir. Atama yapılırken vakıf üniversitesinin bilim jürisinin belirlediği 9 kriter İngilizce olarak aşağıdadır. Özellikle İngilizcesini paylaşıyorum. Çünkü hafta başında THE’ye göndererek bu kriterler ile üniversitelerde profesör atamasını değerlendirmesini istedim. İlginç olan YÖK’ün sözü edilen 9 kriteri uygun bulmasıdır. Bakalım yargı buna ne diyecektir? Göreceğiz. THE” (Times Higher Education World University Rankings) kuruluşuna gönderdiğim 9 kriter aşağıdadır.

 

 • The File is More Organized,

 • Portable MemoryYoung Candidate,

 • Young Candidate,

 • The Candidate Being Dynamic,

 • Candidate's Age,

 • Candidate's Teaching in Undergraduate Program,

 • The Candidate's Teaching in the Graduate Program,

 • To be Competent in the Field,

 • Excessively Carrying the Assignment Criteria to the Professorship Staff.

 

Eğer yukarıdaki kriterler ile vakıf üniversitelerine profesör atanabiliyorsa Türk üniversitelerinin 11. Plan hedeflerine ulaşması güzel bir hayal olur. Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında “liyakata” önem vermiştir ama söz konusu liyakata başta YÖK uymamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bazı vakıf üniversiteleri hakkındaki görüşü bence önemlidir: "Vakıf üniversiteleri ama vakıf olmaktan çıkmış, tamamen ticari çalışıyorlar."

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kısıtlamada alkol satışının yasak olmasını doğru buluyor musunuz?


GAZETEMİZ

YAZARLAR
HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 37 25 6 6 85 38 81 +47
2 Fenerbahçe 37 23 7 7 67 37 76 +30
3 Galatasaray 37 23 8 6 70 33 75 +37
4 Trabzonspor 37 17 7 13 45 34 64 +11
5 Sivasspor 37 14 7 16 50 41 58 +9
6 Alanyaspor 38 16 13 9 55 42 57 +13
7 Hatayspor 37 16 12 9 60 51 57 +9
8 Gaziantep FK 37 14 11 12 54 46 54 +8
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 51 +4
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 51 +3
11 Konyaspor 37 11 14 12 47 47 45 0
12 Çaykur Rizespor 37 11 14 12 48 59 45 -11
13 Antalyaspor 38 9 13 16 40 53 43 -13
14 Başakşehir FK 37 11 16 10 41 55 43 -14
15 Yeni Malatyaspor 37 9 14 14 43 49 41 -6
16 Kasımpaşa 37 10 17 10 42 54 40 -12
17 Kayserispor 37 9 16 12 34 50 39 -16
18 MKE Ankaragücü 37 10 19 8 44 59 38 -15
19 BB Erzurumspor 38 9 19 10 41 65 37 -24
20 Gençlerbirliği 37 9 20 8 37 66 35 -29
21 Denizlispor 37 6 21 10 36 67 28 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 33 20 6 7 60 26 67 +34
2 Giresunspor 33 20 6 7 52 24 67 +28
3 Samsunspor 33 19 4 10 56 30 67 +26
4 İstanbulspor 33 18 8 7 60 34 61 +26
5 Altay 33 19 11 3 62 36 60 +26
6 Altınordu 33 16 8 9 53 45 57 +8
7 Ankara Keçiörengücü 33 16 10 7 46 28 55 +18
8 Ümraniyespor 33 14 11 8 45 42 50 +3
9 Tuzlaspor 33 14 14 5 45 51 47 -6
10 Bursaspor 33 14 15 4 56 54 46 +2
11 Bandırmaspor 33 12 15 6 45 47 42 -2
12 Boluspor 33 11 16 6 35 41 39 -6
13 Balıkesirspor 33 9 16 8 35 48 35 -13
14 Adanaspor 33 9 17 7 44 53 34 -9
15 Menemenspor 33 7 13 13 37 58 34 -21
16 Akhisarspor 33 8 20 5 35 58 29 -23
17 Ankaraspor 33 6 19 8 33 59 26 -26
18 Eskişehirspor 33 1 24 8 23 88 8 -65
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 37 27 2 8 81 25 89 +56
2 Sakaryaspor 37 20 5 12 70 35 72 +35
3 Kırşehir Belediyespor 37 21 8 8 55 30 71 +25
4 Van Spor 37 21 10 6 59 34 69 +25
5 Kırklarelispor 37 18 6 13 59 32 67 +27
6 Bodrumspor 37 18 11 8 80 48 62 +32
7 Etimesgut Belediyespor 37 18 12 7 62 34 61 +28
8 Karacabey Belediyespor 37 14 12 11 50 40 53 +10
9 Turgutluspor 37 16 16 5 44 56 53 -12
10 Pendikspor 37 15 16 6 64 51 51 +13
11 Serik Belediyespor 37 12 11 14 48 48 50 0
12 Pazarspor 37 15 17 5 60 62 50 -2
13 Tarsus İdman Yurdu 37 13 14 10 56 54 49 +2
14 Bayburt Özel İdare Spor 37 14 18 5 50 59 47 -9
15 Sivas Belediyespor 37 10 14 13 56 53 43 +3
16 1922 Konyaspor 37 10 18 9 45 49 39 -4
17 Kastamonuspor 37 8 17 12 31 54 36 -23
18 Elazığspor 37 10 21 6 56 83 33 -27
19 Mamak FK 37 6 25 6 32 118 24 -86
20 Kardemir Karabükspor 37 1 34 2 14 107 2 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 BB Erzurumspor vs Kasımpaşa
 08/05/2021 Çaykur Rizespor vs Yeni Malatyaspor
 08/05/2021 Fatih Karagümrük vs Gençlerbirliği
 08/05/2021 Galatasaray vs Beşiktaş
 08/05/2021 Göztepe vs Konyaspor
 08/05/2021 Hatayspor vs Denizlispor
 08/05/2021 Kayserispor vs Gaziantep FK
 08/05/2021 MKE Ankaragücü vs Fenerbahçe
 08/05/2021 Sivasspor vs Başakşehir FK
 08/05/2021 Trabzonspor vs Antalyaspor
 08/05/2021 Trabzonspor - Antalyaspor Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Yeni Malatyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Başakşehir FK - Kayserispor Kayserispor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Başakşehir FK yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Konyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Konyaspor yenilmez
 11/05/2021 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Hatayspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Galatasaray ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Beşiktaş ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Fenerbahçe ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Denizlispor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Sivasspor ligdeki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2021 Boluspor vs Eskişehirspor
 07/05/2021 Akhisarspor vs Ümraniyespor
 09/05/2021 Altay vs Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor vs İstanbulspor
 09/05/2021 Balıkesirspor vs Altınordu
 09/05/2021 Bursaspor vs Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Adanaspor vs Samsunspor
 09/05/2021 Menemenspor vs Adana Demirspor
 09/05/2021 Tuzlaspor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Pendikspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor vs Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Elazığspor vs Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Eyüpspor vs Van Spor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor vs Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 Kastamonuspor vs Sakaryaspor
 08/05/2021 Serik Belediyespor vs Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu vs Kırklarelispor
 08/05/2021 Turgutluspor vs Bodrumspor
 08/05/2021 1922 Konyaspor vs Pazarspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI