Bugun...
SON DAKİKA


Rıdvan Karluk

facebook-paylas
AB Liderleri Türkiye’ye Nasıl Bakıyor?
Tarih: 29-03-2021 19:46:00 Güncelleme: 29-03-2021 19:46:00


İki gün önce 25 Mart 2021 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen AB Devlet Liderleri Zirvesi’nin ilk günü sonunda yayımlanan Zirve Bildirisi’nde  AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin Doğu Akdeniz başlığı altında bir dış politika konusu olarak ele alınmıştır. Bu durum bile AB Türkiye ilişkilerinin canlanması açışından önemlidir. Fakat bunun bedeli Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine son verilmesidir. Bu adım atılmasıydı  ilişkiler buzdolabında kalmaya devam ederdi. 
Türkiye ile Yunanistan arasında istişarelerin başlaması ve Kıbrıs sorunun  BM çatısı altında  görüşmelerde ele alınacak olması da bir taviz olarak algılanmalıdır. Çünkü AB, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinin yasal olmadığını açıklamıştır. Bu politikaların tek taraflı ve uluslararası hukukun ihlali olarak nitelenmesi kabul edilemez.  
AB Komisyonu’nun  Gümrük Birliği’nin uygulanmasında karşılaşılan zorlukların giderilmesi ve Gümrük Birliği’nin  yenilenmesi için  AB Konseyi’nin çalışmaya başlaması çağrısı yerindedir.  Almanya, insan haklarını gerekçe göstererek Gümrük Birliği’nin modernizasyonu görüşmelerini bloke etmişti. Şimdi Merkel böyle bir krizde onu  masaya getiriyor ama sadece kapı aralanıyor.  Çünkü, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu başlama kararı yoktur. 
Bu kapsamda Türkiye ile kamu sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel konularda AB’nin yüksek düzey diyaloğa hazır olduğunun açıklanması  olumludur.  Yüksek düzeyli işbirliğinin geliştirileceği alanlar olarak  kamu sağlığı, Covid-19, iklim krizi, terörle mücadele ve bölgesel konular genel sözlerdir. Türkiye’deki 4 milyon Suriyeli göçmene finansal yardım sağlamanın yollarını araması için AB Komisyonu’na talimat verilmesi de  olumlu  adımdır.
Bildiride, iktidarın dış politika alanında attığı “geri adımlar” takdir edilmektedir. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili durum konusunda endişe edildiği,  insan haklarındaki  gerilemelerin Türkiye’nin demokrasi, hukuk devleti ve kadın hakları konusundaki yükümlülüklerine ters düştüğü açıklanmaktadır. Bu konularla ilgili diyaloğun AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altı çizilmektedir.
Avrupa Birliği  üyesi ülkelerin liderleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını değiştirmemesi durumunda yaptırım seçeneğinin "derhal" uygulanacağını  2 Ekim 2020 tarihinde açıklamıştır. Zirve sonunda yayınlanan bildiride  Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Rum tarafının egemenliğinin ihlal edildiği  açıklanmış ve Ankara'ya Rum yönetimiyle diyalog kurması çağrısı yapılmıştır ama Kıbrıs’ta bir Türk tarafı olduğu görmezden gelinmiştir. 
Bu bir çifte standarttır. Buna ben BOBON kriterleri diyorum. BO: Bizden Olanlar, BON: Bizden OlmayaNlar. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti BON kapsamındadır. Bildiride, Ankara'ya olası yaptırımlar konusunda AB Anlaşması'nın 29 ve 215’nci maddelerine atıf yapılmıştır. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’ye yönelik çift yönlü bir strateji izlediklerini  açıklamıştır.
Türkiye ile olumlu ilişkinin "provokasyonlar ve baskılar durunca" başlayabileceğini  açıklayan  AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "Ankara'nın bu faaliyetlerini tekrarlaması halinde, AB elindeki tüm enstrümanları ve seçenekleri kullanacak. Elimizde derhal uygulamaya sokabileceğimiz bir alet çantamız var" demiştir.  Bildiride, istikrarlı ve güvenli Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile işbirliğini geliştirmenin AB’nin stratejik çıkarına olduğu belirtilerek, "Doğu Akdeniz’de yasadışı sondaj faaliyetlerinin devam ettirilmemesini ve Yunanistan ile Türkiye arasında ikili görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz" denilmiştir. Bunun kabul edilmesi demek, Türkiye’nin Antalya körfezine hapsedilmesi demektir.
Bildiride Türkiye’ye yapılan çağrılar şunlardır: Uluslararası hukukun tek taraflı ihlalinden ve provokasyonlardan kaçınılmalı, temel haklar ve hukukun üstünlüğü  sağlanmalı,  siyasi partiler, medyayı hedef alan yaklaşımlar Türkiye’nin demokrasi, hukuk ve kadın hakları alanındaki sorumluluklarına ters düşmemeli,  Türkiye Libya, Suriye ve Güney Kafkaslardaki krizlere  olumlu katkı sağlamalıdır.
Sonuç olarak AB liderleri  Demokles’in kılıcı gibi yaptırımları sürekli masada tutacak, "havuç / sopa"  politikası izlemeye devam edecek, pozitif gündem  olarak   AB taahhüt altına girmeyecek,   Gümrük Birliği’nin modernizasyonunda adım atmayacak,   insan hakları ve demokratikleşmede eleştiriler ve üyelik süreci askıda kalmaya devam edecek,  müzakere başlıkları  pozitif gündemin parçası  olmayacaktır.
Acaba bu durumda Başbakan Erdoğan’ın Rusya’nın St. Petersburg kentinde 22 Kasım 2013 tarihinde yapılan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında AB’ye sitem ederek Rusya Devlet Başkanı Putin’e, “Şanghay İşbirliği Teşkilatı’na Türkiye’yi de alın. Bizi de bu sıkıntıdan kurtarın” önerisinde haklı mıydı sorusu gündeme gelmektedir.

Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin yarım yüzyılı aşan geçmişi vardır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne  ortak üyelik için yaptığı başvurusunun  üzerinden  yarım yüzyıldan fazla, 14 Nisan 1987 tarihinde o dönemki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik başvurusu üzerinden 34 yıl geçmiştir. Bu süre içinde AB üye sayısı 6’dan 28-1’e çıkmıştır. 
Türkiye, Avrupa Birliği kapısında 1959 yılından bu yana bekletilmektedir. Bunun sebebi Türkiye’nin Avrupalılığı konusunda süregelen tartışmalardır. Tartışmalar yeni değildir. Bu olgu son 200 yıldır devam etmektedir. Türkiye’nin yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden Avrupa Birliği üyelik süreci, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesidir. Bu projenin gerçekleşmesi önünde çeşitli engeller vardır. Bu engellerden biri de Türkiye’nin demokratikleşme sorunudur. 
Demokrasi, ülkelerin daha hızlı  ekonomik gelişmesinde ortak paydadır. Günümüzde AB üyesi olan ülkeler, Birliğe  üye olmadan önceki dönemlerde demokratik yapıdan uzaklaştıklarında,  ekonomik gelişmeleri yavaşlamıştır.  Demokrasi ve insan haklarına saygılı, ifade özgürlüğüne kısıtlama getirmeyen  rejimle yönetilmek, ülkelerin ekonomik gelişmesine katkıda bulunduğu gibi, Avrupa Birliği üyeliği önündeki engelleri de büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. 
Türkiye'nin insan hakları ve demokratikleşme sorunları, Avrupa Birliği üyelik sürecinin ilerlemesini kısıtlamaktadır. Kopenhag siyasi kriterleri açısından Türkiye ile AB arasında önemli anlayış ve yorum farklılıkları  vardır. Bu farklılıklar giderilmediği, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ifade özgürlüğü gibi evrenselleşmiş tanımlarda farklılıklar bulunduğu sürece, taraflar arasındaki yakınlaşmayı sağlamak mümkün  olmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ten bu yana batılılaşma, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma ve Avrupa ile bütünleşme hedefinden  vazgeçmemiştir.  
Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerinde  ortak üyelik  başvurusunun yapıldığı 1959 yılından sonraki en önemli kilometre taşıdır. Türkiye, Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunu yaparken Türk toplumu için çağdaş değerleri hedef olarak seçmiş, bu değerleri önce kendi insanının refahı ve ilerlemesi için istemiştir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne, tam üyelik başvurusunun altında imzası olan dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın  değerlendirmesi günümüz için de geçerlidir: “Hiç beğenmediğimiz, istemediğimiz lafları duyabiliriz; ama cesaretli, aynı zamanda sabırlı, dikkatli, hesaplı olmamız mecburiyeti vardır. Ancak, bu şartlar altında muvaffak olabileceğimizi söyleyebilirim ve erken bir tarihte muvaffak olabileceğimizi söyleyebilirim. Ama meseleleri yanlış götürür, bir sansasyona götürürsek yanlışlıklar yaparız, bunda başarılı olmayabiliriz. Bu meseleyi, Türkiye’nin geleceğinde çok önemli bir değişiklik, çok önemli bir adım olarak görüyorum.” 
Avrupa Birliği’nden esen sert rüzgarlara ve taraflar arasındaki sorunlara rağmen Türkiye, insan haklarına saygılı demokratik bir ülke olduğu sürece, ekonomik gelişmesini daha da hızlandıracak, AB ülkeleri ile arasında olan gelir farkını azaltacaktır ama tren çoktan  kaçmıştır  ve bir gün AB üyesi olamayacaktır. AB tarihinde 1959 yılından bu yana kapıda 62 yıl bekletilen başka bir ülke yoktur. Türkiye zaten ümidi kesmiştir. 1982 yılında rahmetli  Dışişleri Bakanlığı dışında bürokraside rahmetli Turgut Özal’ın direktifi ile DPT’da tarafımdan kurulan   “AET Dairesi” zamanla “Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü” olmuştur. Daha sonra  AB Bakanlığı kurulmuştur ama  AB Bakanlığı  kapatılmıştır. Hiçbir aday ülkede AB Bakanlığı adaylık sürecinde kapatılmamıştır.

 

 

cemal yıldız / 04-04-2021 10:17

59 yıl bir hayalin peşinden koştuk. Yorulduk. İsviçre Avrupa Birliğinde değil ama tüm AB uygulamalarını birebir kendisine adapte ediyor. Biz de öyle yapmalıyız? İsviçre gibi kriterlere uygun bağımsız olamaz mıyız?YAZARIN DİĞER YAZILARI

Kısıtlamada alkol satışının yasak olmasını doğru buluyor musunuz?


GAZETEMİZ

YAZARLAR
HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 37 25 6 6 85 38 81 +47
2 Fenerbahçe 37 23 7 7 67 37 76 +30
3 Galatasaray 37 23 8 6 70 33 75 +37
4 Trabzonspor 37 17 7 13 45 34 64 +11
5 Sivasspor 37 14 7 16 50 41 58 +9
6 Alanyaspor 38 16 13 9 55 42 57 +13
7 Hatayspor 37 16 12 9 60 51 57 +9
8 Gaziantep FK 37 14 11 12 54 46 54 +8
9 Göztepe 37 13 12 12 55 51 51 +4
10 Fatih Karagümrük 37 13 12 12 52 49 51 +3
11 Konyaspor 37 11 14 12 47 47 45 0
12 Çaykur Rizespor 37 11 14 12 48 59 45 -11
13 Antalyaspor 38 9 13 16 40 53 43 -13
14 Başakşehir FK 37 11 16 10 41 55 43 -14
15 Yeni Malatyaspor 37 9 14 14 43 49 41 -6
16 Kasımpaşa 37 10 17 10 42 54 40 -12
17 Kayserispor 37 9 16 12 34 50 39 -16
18 MKE Ankaragücü 37 10 19 8 44 59 38 -15
19 BB Erzurumspor 38 9 19 10 41 65 37 -24
20 Gençlerbirliği 37 9 20 8 37 66 35 -29
21 Denizlispor 37 6 21 10 36 67 28 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 33 20 6 7 60 26 67 +34
2 Giresunspor 33 20 6 7 52 24 67 +28
3 Samsunspor 33 19 4 10 56 30 67 +26
4 İstanbulspor 33 18 8 7 60 34 61 +26
5 Altay 33 19 11 3 62 36 60 +26
6 Altınordu 33 16 8 9 53 45 57 +8
7 Ankara Keçiörengücü 33 16 10 7 46 28 55 +18
8 Ümraniyespor 33 14 11 8 45 42 50 +3
9 Tuzlaspor 33 14 14 5 45 51 47 -6
10 Bursaspor 33 14 15 4 56 54 46 +2
11 Bandırmaspor 33 12 15 6 45 47 42 -2
12 Boluspor 33 11 16 6 35 41 39 -6
13 Balıkesirspor 33 9 16 8 35 48 35 -13
14 Adanaspor 33 9 17 7 44 53 34 -9
15 Menemenspor 33 7 13 13 37 58 34 -21
16 Akhisarspor 33 8 20 5 35 58 29 -23
17 Ankaraspor 33 6 19 8 33 59 26 -26
18 Eskişehirspor 33 1 24 8 23 88 8 -65
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 37 27 2 8 81 25 89 +56
2 Sakaryaspor 37 20 5 12 70 35 72 +35
3 Kırşehir Belediyespor 37 21 8 8 55 30 71 +25
4 Van Spor 37 21 10 6 59 34 69 +25
5 Kırklarelispor 37 18 6 13 59 32 67 +27
6 Bodrumspor 37 18 11 8 80 48 62 +32
7 Etimesgut Belediyespor 37 18 12 7 62 34 61 +28
8 Karacabey Belediyespor 37 14 12 11 50 40 53 +10
9 Turgutluspor 37 16 16 5 44 56 53 -12
10 Pendikspor 37 15 16 6 64 51 51 +13
11 Serik Belediyespor 37 12 11 14 48 48 50 0
12 Pazarspor 37 15 17 5 60 62 50 -2
13 Tarsus İdman Yurdu 37 13 14 10 56 54 49 +2
14 Bayburt Özel İdare Spor 37 14 18 5 50 59 47 -9
15 Sivas Belediyespor 37 10 14 13 56 53 43 +3
16 1922 Konyaspor 37 10 18 9 45 49 39 -4
17 Kastamonuspor 37 8 17 12 31 54 36 -23
18 Elazığspor 37 10 21 6 56 83 33 -27
19 Mamak FK 37 6 25 6 32 118 24 -86
20 Kardemir Karabükspor 37 1 34 2 14 107 2 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 BB Erzurumspor vs Kasımpaşa
 08/05/2021 Çaykur Rizespor vs Yeni Malatyaspor
 08/05/2021 Fatih Karagümrük vs Gençlerbirliği
 08/05/2021 Galatasaray vs Beşiktaş
 08/05/2021 Göztepe vs Konyaspor
 08/05/2021 Hatayspor vs Denizlispor
 08/05/2021 Kayserispor vs Gaziantep FK
 08/05/2021 MKE Ankaragücü vs Fenerbahçe
 08/05/2021 Sivasspor vs Başakşehir FK
 08/05/2021 Trabzonspor vs Antalyaspor
 08/05/2021 Trabzonspor - Antalyaspor Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Yeni Malatyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Başakşehir FK - Kayserispor Kayserispor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Başakşehir FK yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Konyaspor ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Konyaspor yenilmez
 11/05/2021 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Kasımpaşa yenilmez
 11/05/2021 Yeni Malatyaspor - Hatayspor Hatayspor ligde deplasmandaki son 6 maçında hiç kazanamadı  Yeni Malatyaspor yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Galatasaray ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Beşiktaş - Fatih Karagümrük Beşiktaş ligde evindeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Beşiktaş yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Fenerbahçe ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fenerbahçe yenilmez
 11/05/2021 Denizlispor - Galatasaray Denizlispor ligdeki son 10 maçında hiç kazanamadı  Galatasaray yenilmez
 11/05/2021 Konyaspor - Trabzonspor Trabzonspor ligde deplasmandaki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 11/05/2021 Fenerbahçe - Sivasspor Sivasspor ligdeki son 16 maçında hiç kaybetmedi  Sivasspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 07/05/2021 Boluspor vs Eskişehirspor
 07/05/2021 Akhisarspor vs Ümraniyespor
 09/05/2021 Altay vs Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor vs İstanbulspor
 09/05/2021 Balıkesirspor vs Altınordu
 09/05/2021 Bursaspor vs Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Adanaspor vs Samsunspor
 09/05/2021 Menemenspor vs Adana Demirspor
 09/05/2021 Tuzlaspor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor vs Pendikspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor vs Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Elazığspor vs Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Eyüpspor vs Van Spor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor vs Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 Kastamonuspor vs Sakaryaspor
 08/05/2021 Serik Belediyespor vs Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu vs Kırklarelispor
 08/05/2021 Turgutluspor vs Bodrumspor
 08/05/2021 1922 Konyaspor vs Pazarspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI