Bugun...


Rıdvan Karluk

facebook-paylas
BBC: “Türkiye’deki Üniversitelerin Kalitesi”
Tarih: 22-02-2021 09:48:00 Güncelleme: 22-02-2021 09:48:00


Bu konu  geçen hafta perşembe günü (11.02.2021) TGRT akşam haberlerinde “Ahlak Hocam Ahlak” başlığıyla verilmiştir.  Haberin kaynağı BBC Türkçe’dir. “Türkiye'de üniversiteler: İntihal sorunu neden arttı, akademik kalite nasıl geriledi?” Esra Yalçınalp  BBC Türkçe ’de  çok önemli bir  haber yapmıştır.


: “Türkiye'deki üniversitelerin çoğu 2006'dan sonra açıldı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 450 milyon ve birlik üyesi ülkelerde 18 milyon yükseköğrenim öğrencisi var. 85 milyonluk Türkiye'de ise bu sayı 8 milyon. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki üniversite öğrencisi sayısını Almanya Başbakanı Angela Merkel'e söylediğinde, Merkel'in çok şaşırdığını açıklamıştı. Son yıllarda yükseköğretimde yaşanan bu rakamsal büyüme, niteliğe de yansıyor mu? Üniversitelerin en önemli görevlerinden olan araştırma ve bilim üretimi nasıl etkileniyor?”

Chicago Üniversitesi Ekonomi Departmanı'ndan Arnold C. Harberger kürsüsünden  Prof. Dr. Ufuk Akciğit, Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ziya Toprak, araştırmacı Deniz Bozkurt Pekar ve ismini vermek istemeyen bir akademisyen Türkiye'deki üniversiteleri, “araştırma ve bilim üretimi” açısından değerlendirmiştir: “BBC News: Parayla tez yazdırmadan intihale”

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye parayla tez yazdırmada Türkiye Hindistan ve Nijerya’nın ardından üçüncü sıradadır.  Türkiye’de çok sayıda tez yazım kuruluşları vardır. Bu kuruluşların  yüksek lisans tezlerini  sayfasını 40-70 TL’den yazdıkları haberleştirilmiştir. Bu açıklamayı dinleyince  bir araştırma yaptım. Şimdi onlardan  alıntı yapacağım. Cümleler düşük olsa da bu işten para kazandıkları kesin. Fakat devlet ve YÖK’ün buna seyirci kalmasını anlamak mümkün değil. 

“Tez yazımı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde tezli ve tezsiz olarak iki kategoride yazılmaktadır. Aynı zamanda tezin nitel ve nicel olması da tez yazımını yakından ilgilendiren bir durumdur. Tez yazımı yapacak olan kişinin konuya hakim olması ve konu ile ilgili tüm verileri toplamış olması gerekmektedir. Tez yazımı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yapılmaktadır. Aynı zamanda tez yazımı nitel ve nicel olarak yazılmaktadır. …Çalışmalarında intihal yapma ihtimalleri söz konusu olduğu için tez danışmanlarından yardım almaktadırlar…Ön lisans öğrenciler için tez yazımı genel olarak otuz ile elli sayfa arasında değişim göstermektedir. Lisans tezleri ön lisans tezlerine nazaran daha kapsamlıdır ve elli ile yetmiş sayfa aralığında değişim göstermektedir. Yüksek lisans tezleri ise lisans tezlerine göre daha kapsamlı olduğundan yetmiş ile yüz seksen sayfa aralığında değişim göstermektedir…Tez hazırlama merkezleri tarafından tüm bu tezlerin yazımı yapılmaktadır. Tez yazımı konusunda eğitim öğretim hayatında öğrenciler sıklıkla tez danışmanlık merkezlerine başvuruda bulunabilmektedirler. Tez yazımı ise bu merkezlerde bulunan uzman ekip ile birlikte ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde en iyi danışmanlık hizmetleri ile öğrencinin en doğru tezi yazması sağlanmaktadır.”

 


   
Yandaki grafik, Türkiye’de bilimin ayaklar altına serildiğinin göstergesidir. Bu sefalete YÖK acaba ne diyecektir? Merak etmekteyim. Parayla tez yazdıran, intihal yaptığı yargı kararı ile belirlenmiş kişilerin Bölüm Başkanı olduğu bir ülkede  bilimin gelişeceğini kabul etmek imkansızdır. Mars’a bu bilim insanları ile mi roket göndereceğiz? 

Üniversitelerimizde 
bilimsel hırsızlığı tescil edilmiş kaç hocanın görevine son verilmiştir? Bunu YÖK  acaba bilmekte midir? Yoksa “benim hırsızım iyidir” diyerek hırsızlıkların üstü örtülmekte midir?  Yandaki grafik her şeyi açıklamaktadır: “Parayla tez yazdırmadan intihale…” Türkiye, Hindistan ve Nijerya’dan sonra üçüncü sıradadır. 

“Parayla tez yazdırmadan intihale…” yol açmamak için araştırma, atıflar ve eğitime önem vermek gerekir. Her üç gösterge de 30 puandır. Geriye kalan 10 puan ise uluslararası bağlar ve iş dünyasına bilgi transferidir. Bunlar arasında   öğretim üyelerinin eserlerine yapılan atıflar çok önemlidir. Bu konuda Doç. Dr. Selçuk  Beşir Demir’in tespitleri önemlidir. 


Yandaki alıntıda Türkiye’de yüksek derecede intihal içeren tez sayısı 207 olarak (%34,5)  bulunmuştur. İntihal içeren doktora tezleri için bu sayı 34’tür. (%26.15) Bunlar çok yüksek rakamlardır. Bu rakamlarla Türk üniversitelerinin uluslararasında dereceye girmeleri imkansızdır.
Şimdi, Prof. Dr. Hasan Yazıcı’nın  yandaki kitabının önsözünden bir alıntı yapacağım: 
“Dava süresince ve sonrasında birçok akademisyen hekim ve başka dallardan meslektaş –hatta kimi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi arkadaşlar (neden hatta dediğimi kitabı okuyunca göreceksiniz)– kimi zaman topladıkları imzalar, kimi zaman da beni davetli konuşmacı olarak çağırdıkları toplantılar yoluyla davama yardımcı oldular. Benzer şekilde gazete yazılarıyla Orhan Bursalı, Murat Belge, Şahin Alpay, Yalçın Pekşen, Melih Aşık ve Gündüz Vassaf da davamı ve haklılığımı topluma duyurdular. Hepsine çok minnettarım.” (https://iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/bir-asirma.pdf)

Eski YÖK Başkanı İhsan Doğramacı'nın 1952 yılında yayınlanan "Annenin Kitabı" adlı kitabının,  1946 yılında  basılan  Dr. Benjamin Spock'ın "Baby and Child Care" adlı kitabından intihal (aşırma) olduğunu Prof. Dr. Hasan Yazıcı iddia etmiştir. Yargılanmış  ve   8 bin Euro tazminata mahkum edilmiştir. Fakat, uzun bir süreçten sonra haklı çıkmıştır.  Tıpkı … Üniversitesi’deki intihal olayında olduğu gibi. Sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanmıştır. AİHM'in 15 Nisan 2014'te açıkladığı kararda, Yargıtay'ın 2006 yılında Prof. Yazıcı aleyhine verdiği kararın yanlış olduğu, söz konusu kararın ifade özgürlüğüne aykırı bulunduğu belirtilmiştir.  Prof. Yazıcı'nın 2006 yılında Prof. Doğramacı'ya ödediği 4 milyon liralık manevi tazminatın bu defa Türkiye tarafından Prof. Yazıcı'ya yasal faiziyle birlikte geri ödenmesine hükmedilmiş,  ayrıca Prof. Yazıcı'ya 6 bin 500 Euro manevi tazminat ve 1.500 Euro da mahkeme gideri olmak üzere 8 bin Euro ödenmesine karar verilmiştir.
Prof. Yazıcı,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Salonu'nda  benim de katılarak açıklama yaptığım  toplantıda,  (Bir İntihal Olgusu ve Dile Getirilmesi Hakkında AİHM Kararı) TÜBA Bilim Ahlak Komitesi'nin eski Başkanı sıfatıyla anılmak istediğini söylemiştir. Prof. Yazıcı, Türkiye'nin bilimsel aşırmada dünyada birinci olduğunu grafiklerle göstermiş, Amerikan bilim dergisine  göre Türkiye'nin en yüksek aşırma yapan ülke çıktığını açıklamıştır. Rahmetli Uğur Mumcu’da bu konuyu ilk dile getiren gazeteciler arasındaydı. 
Boğaziçi Ünivrsitesi’nde bu konuda yapılan bir araştırmanın sonuçları özet olarak şöyledir:   


Türkiye’de  bir “akademik tez” borsası  vardır. Ücret karşılığı tez danışmanlığı yapmak  serbesttir. Fakat ne AB ülkelerinde ve ne de ABD’de böyle kurumlar yoktur.

Yanda ise intihal bulgularına ilişkin bir özet  vardır. Parayla tez yazılan bir ülkede Yükseköğretim Kurulu Başkanı sayın Prof. Dr. Yekta Saraç, 11 Şubat  Perşembe günü "Yeni YÖK olarak kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademideki atamalara ilişkin şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakati önceleyerek çözülebileceğini, önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz" demiştir. 
İntihali yargı kararı ile kesinleşenlerin hangi bilimsel gerekçelerle Bölüm Başkanlığı gibi önemli bir bilimsel makama atanmasının sorgulanmadığı  bir ülkede  “liyakat,” ancak suya yazılan yazı olarak kalmaya mahkumdur. 
Hem liyakattan söz edeceksiniz ve hem de intihal yapan birinin önemli bir üniversitede Bölüm Başkanı olmasına göz yumacaksınız? Bunu  normal zekalı birine bile  anlatmanız çok kolay olmayacaktır. İntihallerin suya yazılan yazı  olarak kalmaması için çok sayıda yazım yayınlanmıştır.  Bir sunumum  2015 yılında uluslararası  bir Kongre’de yayınlanmış ve tarihe not düşülmüştür.  Sunumumun ilgili kısmı aşağıdadır.

“…Çünkü hırsızlığa konu olan kitap, bir doçentlik tezi idi. İntihal ile suçlanan… bu tezi ile doçent unvanı almıştı. YÖK Denetleme Kurulu bu girişimim üzerine ikinci defa ilgili hakkında yeni bir soruşturma açmış ve bu defa Ankara Üniversitelerinden oluşturulan üç kişilik yeni bilirkişi heyeti yine ayrı ayrı yazdıkları raporlar ile ilk heyet gibi ilgili hakkında ‘yapılan soruşturma sonucu, adı geçenin üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile cezalandırılmasını YDK´na teklif’ edilmesine karar vermiştir…İntihalci öğretim üyesinin intihal yaptığının Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 07.03.2012 gün ve E.2010/1192, 2012/254 sayılı ve 7 Nisan 2012 tarihli kararında intihal fiilinin işlendiği tespit edilmiştir. Bu karardan önce … …. Gazetesi’nde konu ile ilgili olarak yazdığım bir yazı sebebiyle aleyhime açmış olduğu ‘20 bin TL’lik’ tazminat davasında … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas Karar No: 2009-2010/20) hem davayı reddetmiş ve hem de kendisinin intihal fiilini işlediğini bilim jürilerinin hakkında verdikleri raporları esas alarak şöyle tespit etmiştir: Şu halde davacının mezkur eserinde intihal yapıldığı hususunda emarenin MEVCUT OLMADIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ. Dolayısıyla davalı tarafından yazılan yazı görünüşteki gerçeğe uygundur. Görünüşteki gerçeğe uygun olan bir yazı nedeni ile yazan kişi aleyhine manevi tazminata hükmetmek mümkün olamayacağından… dava reddedilmiştir. Karar temyiz edilmiş fakat Yargıtay Mahkeme’nin kararını onaylamış ve KARAR “MUHKEM KAZİYE” HALİNE GELMİŞTİR.  Türkiye’de bilim etiğine aykırı davrananlara karşı yeterli ve etkili önlem alınamadığı için, eğer ilkeli bir öğretim üyesi çıkıp konuyu YÖK’e ve yargıya taşımaz ise, intihal olayının üstü maalesef örtülmektedir.” 
Muhkem kaziye  (kaziye-i muhkeme) tam, sağlam hüküm anlamındadır. Temyizin  onayından  geçmiş, değişmez hale gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara konu olan herhangi bir şey hakkında tekrar dava açılamaz ve dava  konusu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur.  
YÖK Başkanı sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’ın   “liyakat” konusunu gündem taşıması üzerine Turkish  Forum’da (ABD)   “Yekta Saraç: “Üniversitelerde Kaliteyi, Şeffaflığı ve Liyakati Önceleyeceğiz” (https://www.turkishnews.com/tr/content/wp-admin/post.php?post=717816&action=edit) ve  “Yekta Saraç: “Üniversitelerde  Liyakati Önceleyeceğiz” (https://www.turkishnews.com/tr/content/wp-admin/post.php?post=718056&action=edit) başlıklı iki  yazım yayınlanmıştır. 


https://qoshe.com/yazar/prof-dr-sadik-ridvan-karluk/234258
Genç öğretim üyelerinin bu iki yazımı ve Sakarya Üniversitesi’nde 2015 yılındaki sunumumu okumalarını  tavsiye ederim. Bu dünyada hiçbir hırsızlığın da hırsızın yanına kar  kalmayacağını bilmelerinde de yarar olduğunu düşünüyorum.  Montaigne çok güzel söylemiş: “Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki; ha altın çalmışsın, ha bir iğne.” Bunu ben bir kelime değiştirdim: “Hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki; ha altın çalmışsın, ha bir bilgi.” 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİTMELİ Mİ?


GAZETEMİZ

YAZARLAR
HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 40 26 8 6 89 44 84 +45
2 Galatasaray 40 26 8 6 80 36 84 +44
3 Fenerbahçe 40 25 8 7 72 41 82 +31
4 Trabzonspor 40 19 7 14 50 37 71 +13
5 Sivasspor 40 16 7 17 54 43 65 +11
6 Hatayspor 40 17 13 10 62 53 61 +9
7 Alanyaspor 40 17 14 9 58 45 60 +13
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 60 +12
9 Gaziantep FK 40 15 12 13 59 51 58 +8
10 Göztepe 40 13 15 12 59 59 51 0
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 50 +1
12 Başakşehir FK 40 12 16 12 43 55 48 -12
13 Çaykur Rizespor 40 12 16 12 53 69 48 -16
14 Kasımpaşa 40 12 18 10 47 57 46 -10
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 45 -4
16 Antalyaspor 40 9 14 17 41 55 44 -14
17 Kayserispor 40 9 17 14 35 52 41 -17
18 BB Erzurumspor 40 10 20 10 44 68 40 -24
19 MKE Ankaragücü 40 10 22 8 46 65 38 -19
20 Gençlerbirliği 40 10 22 8 44 76 38 -32
21 Denizlispor 40 6 24 10 38 77 28 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Ankara Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/05/2021 Göztepe 1 - 2 Beşiktaş
 15/05/2021 Galatasaray 3 - 1 Yeni Malatyaspor
 15/05/2021 Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe
 15/05/2021 Trabzonspor 2 - 1 Gençlerbirliği
 15/05/2021 Hatayspor 0 - 1 Gaziantep FK
 15/05/2021 Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
 15/05/2021 Çaykur Rizespor 0 - 2 Başakşehir FK
 15/05/2021 Sivasspor 2 - 1 Kasımpaşa
 15/05/2021 Fatih Karagümrük 5 - 1 Denizlispor
 15/05/2021 MKE Ankaragücü 0 - 1 Alanyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/05/2021 Adanaspor 0 - 2 Samsunspor
 09/05/2021 Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
 09/05/2021 Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor
 09/05/2021 Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Balıkesirspor 0 - 5 Altınordu
 09/05/2021 Altay 4 - 3 Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor 0 - 2 İstanbulspor
 07/05/2021 Akhisarspor 1 - 1 Ümraniyespor
 07/05/2021 Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Serik Belediyespor 3 - 0 Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu 0 - 1 Kırklarelispor
 08/05/2021 Eyüpspor 1 - 0 Van Spor
 08/05/2021 Kastamonuspor 0 - 4 Sakaryaspor
 08/05/2021 Turgutluspor 0 - 0 Bodrumspor
 08/05/2021 Elazığspor 5 - 7 Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor 2 - 2 Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 1922 Konyaspor 2 - 0 Pazarspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor 2 - 2 Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI