Bugun...


Rüştü Bozkurt

facebook-paylas
Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi
Tarih: 18-02-2021 09:15:00 Güncelleme: 18-02-2021 09:15:00


Büyükşehir Belediyesi’nin “Tarımsal  Kalkınma Projeleri”  kapsında  küçükbaş hayvan yetiştiriciliği “destek” verme  projesini yürürlüğe  koyduğu medyaya yansıdı.İlk adımda merinos  yetiştiriciliği  için 480 damızlık ve 20 koç alınması  gerçekleşmiş.Yetkililer açıklamalarında  küçükbaş  hayvan üretiminde  21’inci yüzyıl teknolojilerinin kullanılacağı vurgulanıyor.
 
Alpu Fevziye ve Sayitgazi  Taşlık  mahallelerinde başlatılan projelerin yaygınlaşması için  belediyenin  “okul gibi çalışarak” üreticinin işini bilinçle yapmasına katkı yapacağı söyleniyor.  Küçükbaş hayvan işletmelerinin  sürdürebilir bir gelişme yaratabilmeleri için  belediyenin personel ve araç konusunda  üreticiye her türlü desteğin verileceği de taahhüt ediliyor.
 
Yetkililer  kendilerine hedef de koymuş durumda: “ İslah edilmiş meralarda  küçükbaş  havan verimi 2.5  kat, büyükbaş hayvancılıkta  1.5 kat verim”  artışına vurgu yaparak, Sayıştay’ın 2017 yılı denetim raporunun okunması  da tavsiye ediliyor...
 
Önce bir temel ilkeyi paylaşalım: Proje-odaklı çalışmaları önemsemeliyiz. Ülkemizin kaynak israf ettiren büyük eksiklerinden biri “pragmatizm ve popülizmin”  uzun soluklu gelişmenin itici gücü  olan“proje-odaklı ve planlı “ iş yapmanın yerine  konmasıdır.
 
Ülkemizde çok sayıda  küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirme işletmesini inceledim.Büyük bir hevesle başlanan, medyada  umut yayan  haberlere  konu olan  büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirme  projelerinin başarılarını da  başarısızlıklarını da  yakından izledim. Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı projeyi  önemsiyorum; projenin  uzun  soluklu olabilmesine  katkı yapar düşüncesiyle gözlemlerimin bir özetini paylaşmak istiyorum:
 
 1 İncelediğim projelerde “amaç netliği” yoksa, “amaca ve yaratılmak istenen sonuca” uygun bütünsel bir planlama  yapılmamışsa başarısız olduklarını gördüm. Ülkemizdeki  mera  özellikleri  ve kesif yem üretiminin koşulları  büyükbaş  hayvan yetiştiriciliğini  zorlamaktadır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği görece  daha uygundur. Ancak,  süt ya da et üretimi için işletmelerin başından  farklı  kurgulanması gerekmektedir. Belirlenen hedefe  göre  rekabet edebilir  ırk seçimi yapılması  hayatı önemdedir.
 
2 Mera hayvancılığı yaparken, “büyükbaş hayvanın diliyle, küçükbaş hayvanın dişiyle ot kopardığını”, bu nedenle mera-hayvan etkileşiminde bu özelliğin dikkate alınması gerektiğini bilmeliyiz. Ülkemizin yorgun meraları ve değişen iklimi bağlamlarını  da ele alarak mutlaka  “mera analizleri” yaparak proje  geliştirmek gerekiyor. Hayvan başına mera büyüklükleri  “mera islah” çalışmalarının temel ölçüsüdür; yeterli mera kadar “mera verimi” de hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilir olmalarında  meranın üretim maliyetlerine katkısını bilerek yola çıkılmalıdır.
 
3 Maraların alanlarının yeterli olması  tek başına  hayvancılıkta  başarılı olmak için yetmiyor. Mera arazisinin  düzeltilmesi, ot çeşidinin bilinmesi ve gerekli zenginleştirmenin yapılması da gerekmektedir.
 
4 “Ülkemizde bilinen iklim koşullarının” ve giderek meraları etkileyen  küresel  ölçekteki “iklim değişikliğinin”  mera verimini nasıl etkilediğine ilişkin bilgiler de elimizin menzili altında olmalıdır. Veriye dayalı  “sulama sistemleri”  planlaması  ve yatırımların yapılması, hayvan yetiştiriciliğinde çok önemli “değişkenlerden” biridir.
 
5 Meralardan gerekli verimin elde edilmesi için “ot analizi” ile “otun besleyici özellikleri”    “otların çeşitlendirilmesi” ve besleyici özelliklerinin  geliştirilmesi  islah çalışmalarının önemli bileşenidir. Ot analizinde sulamanın yapılabileceği ve yapılamayacağı  koşullar belirlenmeli “otun yeterlilik süresi”gün sayısı olarak bilinmelidir. Ülkemizin değişik yörelerinde, mera otlarının hayvan ihtiyaçlarını karşılama süreleri kısadır. İşletmenin bulunduğu bölge, bölge içinde mikroklima özellikleri, meranın güney da kuzey yamaçlarda  olması “besleme süresini” etkilemektedir. Günümüzde  otların  besleyicilik özellikleri kadar  hayvanı doyurma özellikleri de eşanlı olarak kolaylıkla ölçülebilmektedir. Desteklenecek işletmelerde yetkililerin açıkladığı  ileri teknoloji  desteği sağlanacaksa, ot yetiştirme  konusu gibi  temel bir değişken gözlenmesi, sağlıklı veriye dayalı işletme yönetiminin yapılması gerekir.
 
6 Mera-odaklı küçükbaş hayvancılığında, meranın yetersizliği ile “karma yem” ile  hedeflenen et ve süt verimi arasındaki  ilişki “fiyat ve maliyet dengesini” etkilemektedir. İşletmeler kurulurken “ölçeklendirme” analizlerinde, “karma yem bağımlılığı  ve birim maliyet” ölçümlerinin dinamik bir anlayışla yapılması gerekmektedir.
 
7 Yetiştirici bölgelerin özelliklerine göre  “kapalı besleme” süreleri, kapalı besleme sürelerine göre  “kaba yem”  ve “karma yem” dengeleri  de işletme fizibilitelerinde  dikkate alınmalıdır.
 
8 Hayvan yetiştiriciliğinde “kaba yem çeşitleri”  özellikle de  “kaba yemin hasat biçimi  ve depolama  sistemleri ”  de verimini  etkiliyor. Yoncanın hasat edilişinde yere serilmesi ve güneş altına  kalmasının  etkileri  göz önüne alınmalı; kaba yem üreticileriyle sözleşme yaparken  kriterler net olarak  tanımlanmalıdır. Ayrıca  sılaj ve yonca dışında yöreye göre kaba yemin çeşitlendirilmesi de  yararlı sonuçlar vermektedir.
 
9 Karma yem üretiminde *formüllerin” yem üreticiler ile  hayvan  birlikte belirlenmeli, yaratılmak  istenen sonuca göre yem formülasyonu özeni gösterilmelidir.
 
10 İşletmeler desteklenirken, süt ve sütlü ürünlere geçiş( yoğurt, peynir, dondurma vb) katma değeri artırma konusunda  belirlenecek ilkeler  “üreticinin gelirini”  farklılaştıracaktır. Sözleşmeli üretimde, sütün nasıl değerlendirileceği  konusunun da  net olarak tanımlanması gerekir.
 
11 Türkiye’de hayvancılık projelerinin  sürdürülebilir olmasını  engelleyen “süt fiyatı/yem maliyeti” dengesinin tutturulamamasıdır.  “Süt fiyatı/ yem fiyatı dengesi”, soya küspesi ve ayçiçeği gibi yem girdilerinin dışa bağımlı olmasının etkisi büyüktür. Hayvancılık projelerini  ölçeklendirirken  kaba ve  karma yem maliyeti çok büyük  özen gerektirmektedir.
 
12 Ülkemiz “hayvan hastalıklarından arındırılmış” değildir. İşletmelerde  sahiplerin ve çalışanların özensizliği  hastalığın  yayılmasına yol açmaktadır. Hayvan işletmelerinde  “veterinerlik hizmetlerinin” yetince  alınabilecek  örgütlenmeler gerekmektedir. Küçükbaş hayvancılık projelerinin kırsal kalkınma  aracı olacaksa, belediyenin  veterinerlik hizmetlerini  nasıl karşılayacağını  işin başında  netleştirmesi gerekir.
 
13 Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde “teke ve koç” çok önemlidir. Aynı  teke ve koçların  iki yıldan fazla  ayın sürüde yer alması  kesinlikle  önlenmelidir. Sürünün ıslahı ve saf ırk  oranının artırılmasında  koç ya da teke kadar “damızlık üretimi” konusunun ayrı bir iş olarak ele alınması  temem  değişken olarak içselleştirilmelidir. Çifteler ve Sivrihisar’da yıllardır desteklenen  merinos projelerinde  başlangıç  hedefleri ile alınan  sonuçlar araştırarak “damızlık üretiminin”  etkilerini  netleştirmek çok önemli bir birikim olacaktır.
 
14 Özellikle  ıslah edilmiş ve yavru sayısı fazla olan sürülerde  yavru ölüm oranlarının yüksekliği önemli ölçüde  doğum aşamasında  “ağız sütünün/çürük süt”  yavru tarafından alınamamasıyla ilişkilidir. Yavrulama dönemlerinde  “işi bilen çalışan” çok önemlidir. Ciddi bir “küçükbaş hayvan yetişticiliği ekosistemi” oluşturulacaksa işletmelerin  doğum süresine göre işgücü ve diğer tekniklerle donatılması gerekir.
 
15 “Yapay zeka uygulamaları” hayvancılık üretiminde de hızla devreye girmektedir: Eşanlı  mera ve ot bilgileri, hayvanın günlük beslene durumu, iklim etkileri, kaba ve karma yem özellikleri, süt ve et verimleri, hastalık ve  karantina uygulamaları, süt üretimi, süt üretiminin katma değerli ürünlere  dönüştürülmesi  gibi bütün üretim değişkenleri kesintisiz izlenmektedir.O nedenle  üretim  fiyat ve maliyet dengeleri   küresel  anlamda ölçeklendirilmektedir. Sistem  kurulurken indirgemeci değil, bütünsel bir yaklaşıma  özen gösterilmelidir.
 
Küçükbaş hayvancılığın seçilmesi  ülkemiz özelinde doğru bir projelendirmedir. Projenin başarısı  “kapsayıcı  anlayışla” ele alınmasına  bağlıdır. Sistemi yakından izlemeli, başarılı olmasını sağlamalıyız ki, kaldıraç etkisi yaparak, hedeflere ulaşılmasını sağlayabilsin.
 
Diğer birçok ayrıntıyı  da başka yazılarımızda  paylaşacağız…
 
 
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI

TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİTMELİ Mİ?


GAZETEMİZ

YAZARLAR
HAVA DURUMU
nöbetçi eczaneler
HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Beşiktaş 40 26 8 6 89 44 84 +45
2 Galatasaray 40 26 8 6 80 36 84 +44
3 Fenerbahçe 40 25 8 7 72 41 82 +31
4 Trabzonspor 40 19 7 14 50 37 71 +13
5 Sivasspor 40 16 7 17 54 43 65 +11
6 Hatayspor 40 17 13 10 62 53 61 +9
7 Alanyaspor 40 17 14 9 58 45 60 +13
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 60 +12
9 Gaziantep FK 40 15 12 13 59 51 58 +8
10 Göztepe 40 13 15 12 59 59 51 0
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 50 +1
12 Başakşehir FK 40 12 16 12 43 55 48 -12
13 Çaykur Rizespor 40 12 16 12 53 69 48 -16
14 Kasımpaşa 40 12 18 10 47 57 46 -10
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 45 -4
16 Antalyaspor 40 9 14 17 41 55 44 -14
17 Kayserispor 40 9 17 14 35 52 41 -17
18 BB Erzurumspor 40 10 20 10 44 68 40 -24
19 MKE Ankaragücü 40 10 22 8 46 65 38 -19
20 Gençlerbirliği 40 10 22 8 44 76 38 -32
21 Denizlispor 40 6 24 10 38 77 28 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Adana Demirspor 34 21 6 7 64 27 70 +37
2 Giresunspor 34 21 6 7 54 25 70 +29
3 Samsunspor 34 20 4 10 58 30 70 +28
4 İstanbulspor 34 19 8 7 62 34 64 +28
5 Altay 34 20 11 3 66 39 63 +27
6 Altınordu 34 17 8 9 58 45 60 +13
7 Ankara Keçiörengücü 34 17 10 7 49 28 58 +21
8 Ümraniyespor 34 14 11 9 46 43 51 +3
9 Tuzlaspor 34 14 15 5 46 53 47 -7
10 Bursaspor 34 14 16 4 56 57 46 -1
11 Bandırmaspor 34 12 16 6 48 51 42 -3
12 Boluspor 34 12 16 6 38 41 42 -3
13 Balıkesirspor 34 9 17 8 35 53 35 -18
14 Adanaspor 34 9 18 7 44 55 34 -11
15 Menemenspor 34 7 14 13 38 62 34 -24
16 Akhisarspor 34 8 20 6 36 59 30 -23
17 Ankaraspor 34 6 20 8 33 61 26 -28
18 Eskişehirspor 34 1 25 8 23 91 8 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 15/05/2021 Göztepe 1 - 2 Beşiktaş
 15/05/2021 Galatasaray 3 - 1 Yeni Malatyaspor
 15/05/2021 Kayserispor 1 - 2 Fenerbahçe
 15/05/2021 Trabzonspor 2 - 1 Gençlerbirliği
 15/05/2021 Hatayspor 0 - 1 Gaziantep FK
 15/05/2021 Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
 15/05/2021 Çaykur Rizespor 0 - 2 Başakşehir FK
 15/05/2021 Sivasspor 2 - 1 Kasımpaşa
 15/05/2021 Fatih Karagümrük 5 - 1 Denizlispor
 15/05/2021 MKE Ankaragücü 0 - 1 Alanyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/05/2021 Adanaspor 0 - 2 Samsunspor
 09/05/2021 Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
 09/05/2021 Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor
 09/05/2021 Bursaspor 0 - 3 Ankara Keçiörengücü
 09/05/2021 Balıkesirspor 0 - 5 Altınordu
 09/05/2021 Altay 4 - 3 Bandırmaspor
 09/05/2021 Ankaraspor 0 - 2 İstanbulspor
 07/05/2021 Akhisarspor 1 - 1 Ümraniyespor
 07/05/2021 Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/05/2021 Serik Belediyespor 3 - 0 Mamak FK
 08/05/2021 Tarsus İdman Yurdu 0 - 1 Kırklarelispor
 08/05/2021 Eyüpspor 1 - 0 Van Spor
 08/05/2021 Kastamonuspor 0 - 4 Sakaryaspor
 08/05/2021 Turgutluspor 0 - 0 Bodrumspor
 08/05/2021 Elazığspor 5 - 7 Sivas Belediyespor
 08/05/2021 Kardemir Karabükspor 2 - 2 Kırşehir Belediyespor
 08/05/2021 1922 Konyaspor 2 - 0 Pazarspor
 08/05/2021 Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Karacabey Belediyespor
 08/05/2021 Bayburt Özel İdare Spor 2 - 2 Pendikspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/05/2021 1877 Alemdağspor 0 - 0 Edirnespor
 01/05/2021 Arnavutköy Belediye 0 - 0 Diyarbekirspor
 01/05/2021 Manisaspor 1 - 2 Ofspor
 01/05/2021 Artvin Hopaspor 1 - 0 Fatsa Belediyespor
 01/05/2021 Kızılcabölükspor 0 - 1 Yeşilyurt Belediyespor
 01/05/2021 Nevşehir Belediyespor 1 - 2 Çankaya FK
 01/05/2021 1928 Bucaspor 3 - 0 Antalya Kemerspor
 25/04/2021 Ofspor 0 - 0 Arnavutköy Belediye
SON YORUMLANANLAR
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter
YUKARI